MASHT

MONT je održao sastanak sa donatorima na kraju godine

decembar 12, 2017

Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije je održao sastanak na kraju godine sa donatorima, podržavaoci obrazovnih procesa na Kosovu za godinu koju ostavljamo.

Ministar Bytyqi se zahvalio prisutnim predstavnicima podrške obrazovanja za pruženu pomoć i spremnost da nastave sa saradnjom i rekao da bez stalnog podržavanja donatora ne bi imali prilike da izvršimo reforme obrazovanja na Kosovu i nastaviti sa ciljem približavanja sa zemljama Evropske unije.

Pored toga, ministar Bytyqi je napomenuo da su uz pomoć Evropske komisije mnogi projekti realizovani kroz  projekat IPA od 2007. godine pa nadalje u različitim obrazovnim sektorima, kao što je podrška za školovanje zajednica sa stipendijama,  ulaganje u vrtiće, poboljšanje mogućnosti zapošljavanja kroz profesionalne kvalifikacije, podršku za učešće u Erazmus +, funkcionalni pregled MONT-a, i mnogi drugi projekti koji će se implementiraju kroz IPA 2017 i IPA 2018.

Ministar Bytyqi se zahvalio i Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država za podršku visokog obrazovanja kroz projekat transformacije lidera, programa FULLBRIGHT za akademsku razmenu i druge uspešno realizovane programe. On je takođe zahvalio Nemačkoj vladi na podršci kroz GIZ-a sa programom “Izgradnja kapaciteta u sektoru osnovnog obrazovanja”, kao i kampanju koja je davno pokrenuta “Obrazovanje u vašoj ruci” itd. Ministar Bytyqi je takođe pomenuo doprinos Svetske banke kroz projekat “Unapređenje obrazovnog sistema na Kosovu” i podršku Austrije u sektoru visokog obrazovanja.

Ministar Bytyqi se zahvalio i državama Evropske unije, Vladu Švajcarske i Vladu Italije da kroz projekte kao što su Seave and Children itd. Pomažu u obrazovanju u ranom djetinjstvu, kao i decu s posebnim potrebama. Ministar Bytyqi se zahvalio i UNICEF-u, OEBS-u, UNDP-u, Francuskoj ambasadi za podršku implementaciji nastavnih planova i programa i mnogih drugih obrazovnih projekata u zemlji.

U razvoju obrazovanja na Kosovu pomogli su i vlada Engleske, Holandije, Hrvatske, Slovenije, Japana i druge, kojima ćemo biti zahvalni i s kojim ćemo nastaviti saradnju, rekao je ministar Bytyq́i na kraju.

Prisutne su pozdravili Stergiosa Tragoudas iz Kancelarije Evropske komisije na Kosovu – sektora obrazovanja, koji je između ostalog rekao da je važno biti spremni da se fokusiramo na blisku saradnju u pogledu beneficije iz IPA 2018 , kojim se očekuje da snažno podrži obrazovni sektor.

Boris Šarlovski, šef nemačkog GIZ-a za Kosovo, rekao je da smo tokom prošle godine imali konstruktivan pristup i veoma dobro saradnju sa Ministarstvom obrazovanja. On je pomenuo rezultate PISA 2015 i mobilizaciju MONT-a u poboljšanju situacije i kvaliteta u obrazovanju. Scharllovvski je takođe rekao da ćemo nastaviti da podržavamo MONT-a u daljem nastojanju da dodamo da je Nemačka vlada zainteresovana za podršku procesa sistematizacije repatriranih lica u obrazovnom sistemu na Kosovu.

U međuvremenu, James Mugaju, predstavnik UNICEF-a na Kosovu, rekao je da su izrazili spremnost i želju da dalje podrže obrazovne procese na Kosovu, usredsređujući se na obrazovanje u ranom detinjstvu, koji je takođe u skladu sa orijentacijama i ciljevima Evropske komisije.
Na ovom sastanku su takođe govorili i predstavnici drugih donatora, koji su takođe zahvalili MONT-u na bliskoj saradnji i izrazili spremnost da zajednički nastojimo za najboljem u obrzovanju i vaspitanju mladih na Kosvu.

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.