MASHT

Komunikatë

3 Shkurt, 2015

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT) fton të gjithë drejtorët e shkollave të Kosovës, që në bashkëpunim me mësimdhënësit dhe prindërit të kujdesen për sigurinë e nxënësve, në mënyrë që të përmbahen nga pjesëmarrja në tubime.

Poashtu, MAShT fton nxënësit që të ndjekin me rregull procesin mësimor dhe të kenë kujdes të shtuar, e të mos përfshihen në tubime, sidomos në ato tubime ku mund të cënohet siguria e tyre.

Last modified: 30 Gusht, 2022

Comments are closed.