Ministri

Prof.Dr. Ramë Likaj,

I lindur me 24 Mars 1971, në Deçan.

Shkollën fillore dhe të mesme i ka kryer në Deçan me sukses të shkëlqyeshëm, ndërsa studimet universitare, magjistraturën dhe doktoraturën në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”. Për suksesin e dalluar në studime ka fituar bursën “Student i dalluar”. Është i martuar dhe ka dy fëmijë.

Në Universitetin e Prishtinës punon për 26 vite në Departamentin e Mekatronikës të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike. Ka të publikuara si autor dhe ko-autor dhjetëra punime shkencore dhe tekste universitare e dispensa, si dhe dhjetëra hulumtime e raporte në fushën e arsimit.

Gjatë karrierës së tij akademike ka kryer disa specializime në fushën profesionale dhe të mësimdhënies në Gjermani, Itali, Austri, Kroaci, Angli, Slloveni etj, dhe ka marrë pjesë dhe përfaqësuar Kosovën në shumë konferenca ndërkombëtare.

Që nga viti 1999 ka punuar në projekte ndërkombëtare që lidhen me fushën e arsimit dhe aftësimit profesional për organizatat siç janë: Komisioni Evropian, European Training Foundation, GIZ, LuxDevelopment, KfW, WUS Austria, Kulturkontakt, DVV International, etj.

Gjatë karrierës së tij ka qenë:

 • Kryetar i Bordit të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, 2015-2016,
 • Kryetar i Këshillit për Arsim dhe Aftësim Profesional, 2015,
 • Koordinator i Republikës së Kosovës për vlerësimin PISA 2016.
 • Koordinator i Kosovës për Procesin e Torinos, 2015-2016.
 • Koordinator i MAShT për vlerësimin e Planit Strategjik të Arsimit 2011-2016, pjesa e AAP.
 • Koordinator i MAShT për Zhvillimin e Planit Strategjik të Arsimit 2017-2021, Pjesa e AAP.
 • Anëtar i Senatit të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”.
 • Anëtar i Rrjetit të Evropës Juglindore për trajnimin e arsimtarëve dhe trajnerëve të arsimit dhe aftësimit profesional, që nga viti 2003, Torino, Itali.
 • Anëtar i grupit punues për hartimin e Planit Zhvillimor Qeveritar 2017-2021, Shtylla e IV, resurset Humane.
 • Anëtar i Këshillit për Arsim dhe Aftësim Profesional për dy mandate, MAShT 2008 dhe 2006-2017.
 • Anëtar dhe Kryesues i Paneleve të ekspertëve për Validim të Kualifikimeve dhe Akreditim të Institucioneve, verifikim të standardeve të profesionit për Autoritetin Kombëtar të Kualifikimeve 2013-2020.

 

Punë vullnetare:

Këshilltar i Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 2015-2017.

Këshilltar për Arsim i Kryeministrit të Kosovës 2018-2019