MASHT

Drejtues të MAShT takuan përfaqësues të Komitetit të Prindërve

23 Dhjetor, 2011

Këshilltarët e ministrit të Arsimit, Ragip Gjoshi dhe Drita Kadriu, kanë pritur sot në takim përfaqësuesit e Komitetit të Prindërve të Kosovës. Këshilltari Gjoshi, pasi ka vlerësuar lartë rëndësinë e bashkëpunimit nxënës- prind- mësimdhënës, ka theksuar se pa këta faktorë Ministria e Arsimit dhe Qeveria e Kosovës nuk do të mund të arrinin as realizmin e ligjeve, as programet mësimore dhe as objektivat dhe misionet që kanë.

“Unë e di se është tepër i rëndësishëm roli juaj ngase është i fuqizuar edhe me Ligjin për Arsimin Parauniversitar, por edhe me Udhëzime Administrative”, ka thënë këshilltari Gjoshi, duke shtuar se përfshirja e aktiviteteve të prindërve është e domosdoshme për mbarëvajtjen e proceseve arsimore.

Kryetari i Komitetit të Prindërve, Bajram Beqiri, fillimisht ka folur për problemet me të cilat ballafaqohen anëtarët e Komitetit gjatë veprimtarisë së tyre, ndërkaq ka kërkuar që ky komitet të ketë përkrahjen e plotë të Ministrisë së Arsimit dhe Qeverisë së Kosovës.

Beqiri po ashtu ka kërkuar që anëtarët e Komitetit të Prindërve të jenë pjesë e proceseve të rëndësishme të cilat kanë të bëjnë me nxënës. “Ne përpos aktiviteteve të tjera që kemi, jemi edhe prindër dhe kemi fëmijë nëpër shkolla. Andaj, do të donim që mbarëvajtja e Komitetit të Prindërve, ndikimi ynë në procesin edukativo arsimor dhe në trekëndëshin prind- nxënës- arsimtarë të jetë në nivelin e duhur, në mënyrë që të jepen rezultate pozitive”, ka thënë Beqiri.

Ndryshe, Komiteti i Prindërve të Kosovës ka nëntë anëtarë dhe aktivitetet e saj i ka filluar në maj të vitit 2009.

Last modified: 29 Gusht, 2022

Comments are closed.