MASHT

812 VAJZA/GRA QË STUDIOJNË STEM KANË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE

11 Nëntor, 2021

11 Nentor 2021

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI), ka publikuar sot listën e përfitueseve në Thirrjen për mbështetje financiare të studenteve vajza/gra në fushat e Shkencës, Teknologjisë, Inxhinierisë dhe Matematikës (STEM) të arsimit të lartë në Kosovë.

Në këtë thirrje, kanë aplikuar gjithsej 1315 studente, ndërsa Komisioni vlerësues i MAShTI-t ka konstatuar se 812 prej tyre i kanë përmbushur kriteret e kërkuara të thirrjes dhe janë përfituese të kësaj mbështetje financiare në vlerë prej 1 mijë euro për secilën.

Për përfitim të mbështetjes financiare, kanë pasur mundësi të aplikojnë të gjitha vajzat/gratë që studiojnë në programet STEM dhe janë të regjistruara në vitet akademike 2019/20, 2020/21, 2021/2022.

Për të mundësuar transferimin e mjeteve financiare, MAShTI fton përfitueset e kësaj Thirrje që të plotësojnë të dhënat e tyre në afat kohor prej 7 ditësh në këtë link:

https://docs.google.com/forms/d/10oO6uMg9wP69ni96M9C52gCFOcIdGfE5DsT_mYEVGl0/viewform?fbclid=IwAR1RVVmkD90KWs8mGg2neBMxbi9IRfder39WXMiF1zx68493_KKSQGJQ-bE&edit_requested=true

Ndaj këtij vendimi mund të parashtrohet ankesë te Komisioni për ankesa në MAShTI në afat prej 7 ditësh nga dita e publikimit të listës së përfituesve.

Lista e përfitueseve të mbështetjes financiare 

Last modified: 7 Qershor, 2022

Comments are closed.