Në Vlorë u mbajt seminari i gjashtë me mësuesit e shkollës shqipe në diaporë

30 July 2010