Sqarim

26 Shtator 2019

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë shpreh shqetësim lidhur me situatën që ka krijuar organizata joqeveritare “Astronomy Outreach of Kosovo”, e cila pas presionit që ka bërë në institucion, sot ka protestuar para MAShT në lidhje me ndërtimin e Observatorit. Për hirë të korrektësisë, MAShT sqaron se:

Për hirë të korrektësisë, MAShT sqaron se:
-         Zyra e Sekretarit të MASHT ka bërë thirrje publike për mbështetje financiare publike për financimin e projekteve/programeve të OJQ-ve që kontribuojnë në 8 fusha të fokusuara në fushën e Astronomisë.
-         Kësaj thirrje i janë përgjigjur 11 aplikues, ndërkohë që organizata joqerveritare “Astronomy Outreach of Kosovo”, ka bërë presion të madh që shuma totale prej 236,568.63 t’i ndahet vetëm kësaj OJQ-je për projektin “Planetariumi dhe Observatori i parë në Kosovë”, me arsyetimin se Kuvendi i Kosovës i ka ndarë këto mjete për ndërtimin e observatorit, mjete të cilat janë paraparë edhe në Ligjin e Buxhetit për vitin 2019.
-         Komisioni më pas ka kërkuar interpretim nga Auditori i Brendshëm nëse klasifikimi i projektit në fjalë është i vendosur mirë në kategorinë ekonomike dhe ka marrë përgjigjie se “procedurat e filluara nga MAShT / Thirrja Publike me Nr–2–889 nuk është e klasifikuar sipas Ligjit Nr. 06/L -133 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019 (Tabela 3.1: Buxheti i Nivelit Qendror Subvencione dhe Transfere)”.
-         Prandaj, në bazë të opinionit të Auditorit se ky proces duhet të ripërsëritet dhe të zhvillohen prej fillimit procedurat konform legjislacionit në fuqi, Komisioni është tërhequr nga kjo procedurë.
MAShT është e gatshme që të përdorë buxhetin për investime të tilla në hulumtim dhe shkencë, por duke respektuar gjithmonë legjislacionin në fuqi dhe nuk do t’i nënshtrohet asnjëherë asnjë presioni që vjen nga kushdoqoftë, përfshirë këtu edhe partitë politike që mund të qëndrojnë prapa individëve, apo grupeve të caktuara.
Whoops! There was an error.
7. ErrorException
…/­vendor/­laravel/­framework/­src/­Illuminate/­Filesystem/­Filesystem.php75
6. Illuminate\Foundation\Bootstrap\HandleExceptions handleError
<#unknown>0
5. file_put_contents
…/­vendor/­laravel/­framework/­src/­Illuminate/­Filesystem/­Filesystem.php75
4. Illuminate\Filesystem\Filesystem put
…/­vendor/­laravel/­framework/­src/­Illuminate/­Session/­FileSessionHandler.php70
3. Illuminate\Session\FileSessionHandler write
…/­vendor/­laravel/­framework/­src/­Illuminate/­Session/­Store.php255
2. Illuminate\Session\Store save
…/­vendor/­laravel/­framework/­src/­Illuminate/­Session/­Middleware/­StartSession.php89
1. Illuminate\Session\Middleware\StartSession terminate
…/­vendor/­laravel/­framework/­src/­Illuminate/­Foundation/­Http/­Kernel.php135
0. Illuminate\Foundation\Http\Kernel terminate
…/­public_html/­index.php59

ErrorException (E_WARNING)

Callstack information; navigate with mouse or keyboard using Ctrl+↑ or Ctrl+↓
Copy-to-clipboard button
Exception message and its type
Code snippet where the error was thrown
Server state information
Application provided context information
ErrorException thrown with message "file_put_contents(): Only 0 of 280 bytes written, possibly out of free disk space" Stacktrace: #7 ErrorException in /home/masht/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:75 #6 Illuminate\Foundation\Bootstrap\HandleExceptions:handleError in <#unknown>:0 #5 file_put_contents in /home/masht/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:75 #4 Illuminate\Filesystem\Filesystem:put in /home/masht/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php:70 #3 Illuminate\Session\FileSessionHandler:write in /home/masht/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php:255 #2 Illuminate\Session\Store:save in /home/masht/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php:89 #1 Illuminate\Session\Middleware\StartSession:terminate in /home/masht/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:135 #0 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminate in /home/masht/public_html/index.php:59

file_put_contents(): Only 0 of 280 bytes written, possibly out of free disk space

/home/masht/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php
	 * @param string $path
	 * @param string $contents
	 * @param bool $lock
	 * @return int
	 */
	public function put($path, $contents, $lock = false)
	{
		return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
	}
 
<#unknown>
/home/masht/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php
	 * @param string $path
	 * @param string $contents
	 * @param bool $lock
	 * @return int
	 */
	public function put($path, $contents, $lock = false)
	{
		return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
	}
 
/home/masht/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php
	}
 
	/**
	 * {@inheritDoc}
	 */
	public function write($sessionId, $data)
	{
		$this->files->put($this->path.'/'.$sessionId, $data, true);
	}
 
/home/masht/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php
	 */
	public function save()
	{
		$this->addBagDataToSession();
 
		$this->ageFlashData();
 
		$this->handler->write($this->getId(), $this->prepareForStorage(serialize($this->attributes)));
 
		$this->started = false;
/home/masht/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php
	 * @param \Symfony\Component\HttpFoundation\Response $response
	 * @return void
	 */
	public function terminate($request, $response)
	{
		if ($this->sessionHandled && $this->sessionConfigured() && ! $this->usingCookieSessions())
		{
			$this->manager->driver()->save();
		}
	}
/home/masht/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php
 
		foreach (array_merge($routeMiddlewares, $this->middleware) as $middleware)
		{
			$instance = $this->app->make($middleware);
 
			if ($instance instanceof TerminableMiddleware)
			{
				$instance->terminate($request, $response);
			}
		}
/home/masht/public_html/index.php
 
$response = $kernel->handle(
	$request = Illuminate\Http\Request::capture()
);
 
$response->send();
 
$kernel->terminate($request, $response);
 
 
Key Value
REDIRECT_SCRIPT_URL /article/sqarim-16
REDIRECT_SCRIPT_URI https://masht.rks-gov.net/article/sqarim-16
REDIRECT_HTTPS on
REDIRECT_SSL_TLS_SNI masht.rks-gov.net
REDIRECT_STATUS 200
SCRIPT_URL /article/sqarim-16
SCRIPT_URI https://masht.rks-gov.net/article/sqarim-16
HTTPS on
SSL_TLS_SNI masht.rks-gov.net
HTTP_USER_AGENT CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-US,en;q=0.5
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE Wed, 11 Dec 2019 05:14:31 GMT
HTTP_ACCEPT_ENCODING br,gzip
HTTP_HOST masht.rks-gov.net
HTTP_CONNECTION Keep-Alive
PATH /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
SERVER_SIGNATURE
SERVER_SOFTWARE Apache/2.2.15
SERVER_NAME masht.rks-gov.net
SERVER_ADDR 10.153.224.16
SERVER_PORT 443
REMOTE_ADDR 172.17.76.76
DOCUMENT_ROOT /home/masht/public_html
SERVER_ADMIN root@localhost
SCRIPT_FILENAME /home/masht/public_html/index.php
REMOTE_PORT 13051
REDIRECT_URL /article/sqarim-16
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
REQUEST_METHOD GET
QUERY_STRING
REQUEST_URI /article/sqarim-16
SCRIPT_NAME /index.php
PHP_SELF /index.php
REQUEST_TIME_FLOAT 1579468658.973
REQUEST_TIME 1579468658
APP_ENV production
empty
empty
empty
empty
empty
Key Value
APP_ENV production
0. Whoops\Handler\PrettyPageHandler