MASHT

Zyra e Sekretarit të përgjithshëm

7 Prill, 2022

Fadile Dyla
U.D Sekretare e Përgjithshme
Tel:
fadile.dyla@rks-gov.net

Xheneta Bajrami Breznica
Zyrtare e lartë ekzekutive në zyrën e Sekretarit të Përgjithshem
Tel: +383 38 211694
drita.slivova@rks-gov.net

Fjona Hyseni
Asistente administrative në zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm
Tel:
fjona.hyseni@rks-gov.net

Last modified: 29 Prill, 2022

Comments are closed.