MASHT

Dokumente

DokumenteKonkursePublikimetThirrje

THIRRJE PËR APLIKIM NË KONKURSIN E TEKSTEVE MËSIMORE PËR DIASPORËN,
NIVELI II DHE NIVELI III

Komisioni i Përbashkët i Shqipërisë dhe Kosovës për Miratimin e Teksteve Mësimore të Përbashkëta për Diasporën shpall thirrjen...

27 Shkurt, 2023

Read More