MASHT

Vlade Republike Kosova usvojila je Strateški plan za razvoj obrazovanja na Kosovu 2017-2021

decembar 7, 2016

Danas, na redovnom sastanku, Vlada Republike Kosova, usvojila je strateški dokument naj značajniji u oblasti obrazovanja, kojim se utvrđuje jasna put koji će slediti obrazovni sisteme u narednih pet godine.

Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije, u toku ove godine izradilo je Strateški plan za razvoj obrazovanja na Kosovu 2017-2021 i odražava ne samo njegove objektive i ciljeve kojima ciljamo da postignemo na svim nivoima obrazovanja, što je rezultiralo iz sveobuhvatnog procesa svih aktera, istovremeno odražava i visoku profesionalnu ekspertizu da se obezbedi ambiciozan i ostvarljiv plan, takođe ima za cilj da da odgovor na trenutnu situaciju i izazovi koje prate obrazovni sistem na svim nivoima odgovornosti.

Kao takav, Strateški plan za razvoj obrazovnog sistema na Kosovu 2017-2021, je u skladu sa Nacionalnom strategijom za razvoj i obuhvata mere koje se odnose na povećano uključivanje dece u predškolskom i predosnovnom obrazovanju, povećanu kvalifikaciju i pripremu nastavnika, poboljšanje relevantnosti obezbeđivanjem obrazovanja sa zahtevima tržišta rada, kao i jačanje mehanizama odgovornosti kroz procenu performanse nastavnika, inspekciju i eksternog testiranja.

Glavni stubovi ovog plan su: kvalitet, sveobuhvatnost i odgovornost. 

Mi smo obavezni da izgradimo obrazovni sistem koji pruža kvalitet, jer želimo da Kosovo bude društvo koje svoji razvoj zasniva na znanje, dok njegovi građani da imaju znanje i veštine koje će ih činiti sposobnim za rad, kao u zemlji takođe i u inostranstvu. Stoga, plan predviđa sprovođenje kurikuluma zasnovanim na kompetencije, opremanje škole informativnom tehnologijom i konkretizacionim sredstvima, poboljšanje kvaliteta nastavnih udžbenika i, iznad svega, poboljšanje kvalitet nastave na svim nivoima obrazovnog sistema. Međutim, u visokom obrazovanju jačanje mehanizama za obezbeđivanje kvalitet, dosledno sprovođenje kriterijuma i procedura akreditacije, i pružajući pomoć institucijama visokog obrazovanja da zadovolje standarde kvaliteta.
 
Stoga, ovaj plan predviđa da zajedno sa opštinama izgradimo sistem koji će imati funkcionalnu odgovornost na svim nivoima obrazovnog sistema, uključujući poboljšanje menadžiranje škola, funkcionalizacija sistema za licenciranje nastavnika, procena performanse škola, kao povećanje pouzdanosti nacionalnog testa koji ima za cilj procenu znanja i veštine učenika. 

Usvajanje Strateškog plana za razvoj obrazovanja na Kosovu 2017-2021, predstavlja konkretno delovanje od strane Vlade Kosova, da bi se odgovorilo na rezultate međunarodne procene PISA 2015, za koju smo predstavili juče, međutim u toku ovog meseca MONT će predstaviti Akcioni plan za rešavanje izazova u podizanje nivoa kvaliteta odražen na rezultate ovog procesa.

Strateški plan za razvoj obrazovanja na Kosovu 2017-2021, biće objavljen i distribuirana svim akterima, da doprinesu u njegovom sprovođenju i postanu realnost vizije koje sadrži ovaj plan.

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.