MASHT

MONT je predstavio rezultate međunarodnog testiranja PISA- 2015

decembar 6, 2016

Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije predstavio je rezultate Međunarodnog vrednovanja PISA – 2015, u kome je ocenjeno da je uključivanje Republike Kosova u proces evaluacije pomaže u pravilnom orijentaciju obrazovnih politika zemlje.

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, u svom uvodnom govoru rekao da je ohrabrujuće da je Kosova imala neku pouzdanu procenu i da su rezultati ove procene ukazuju na to da obrazovanje treba tretirati kao nacionalni prioritet.

Ministri Bajrami je rekao da investicije na obrazovanju, preko veče raspodele od državnog budžeta je investiranje budučnosti našeg društva.

“Naša odlučnost da obrazovanje bude nacionalni prioritet treba da dovede do velike raspodele budžeta za sektor obrazovanja. Ne treba da smo zavisni od donatorske podrške, jer poboljšanje kvaliteta obrazovanja je državna odgovornost, a možemo uzeti najbolje prakse iz njih. Putem dodele višeg budžeta mi ivestiramo u našoj budućnosti “, rekao je ministar Bajrami.

Ministar Bajrami je takođe izrazio njegovo uverenje da će rezultati PISA- 2015 će pomoći da na Testu PISA- 2018 rezultati Kosova da budu uporedivi sa onima iz zemalja EU-a.

Između ostalog, ministar Bajrami je govorio o 5 koraka koje je Ministarstvo obrazovanja je preduzela da se podigne nivo kvaliteta u preduniverzitetskom obrazovanju, a to su: usvajanje Nacionalne strategije za podizanje kvaliteta, uspješan završetak procesa pilot programa, revizija udžbenika, izrada strateškog plana za  Razvoj u obrazovanju 2017/2021 i poboljšanje legislacije.

Dok, dosadašnji rukovodilac Programa za razvoj kapaciteta u osnovnom obrazovanju GIZ, gđa. Dagmar Fuks-Schmitz rekla da je došlo vreme da Vlada Kosova preduzme vitalne odluke o daljem razvoju obrazovanja, jer zemlje koje su napravile reforme u obrazovanju su najnaprednije zemlje u OECD.

Na testiranju PISA 2015 uključena su 28 opština, na uzorku od 225 škola i 5161 učenika uzrasta 15 godina, koji su testirani u nauci, čitanju i matematiku. Prema objavljenim rezultatima, dostižnost kosovskih učenika u nauci je 378, u čitanju 347 i u matematici 362.

Dostižnost u ovom testiranju prijavio korišćenjem prosečnih rezultata. Rezultati su standardizovani sa prosekom OECD-a na oko 500 poena. 

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.