MASHT

Ministar Bajrami posetio je Srednju školu“Hoxhë Kadri Prishtina” u Prištini

decembar 13, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami posetio je Višu srednju školu“Hoxhë Kadri Prishtina” u Prištini, u kojoj je prošle godine promovisana Strategija za obezbeđivanje kvaliteta u preduniverzitetskom obrazovanju na Kosovu 2016- 2020.

Ministar Bajrami, je tim povodom, pozvao nastavnike da povećaju svoju odgovornost, što se tiče unapređenje nastavnih metoda i njihov rad u opremanju učenika  za praktičnu nastavu.

Ministar Bajrami, je rekao da rezultati testa PISA, objavljenih pre nekoliko dana, ne treba nikoga da obeshrabre u ispunjavanju svojih obaveza, naprotiv treba da podstaknu maksimalnu posvećenost za angažovanje i povećanje kvaliteta u nastavi.

Ministar Bajrami je pomenuo i tri glavna stuba Strategije za obezbeđivanje kvaliteta, a to su: reforma nastavnog procesa, kako bi se omogućila savremena nastava, izgradnja karijere nastavnika i jačanje praktičnih aspekata nastavnih planova i programa. 

Ministar Bajrami je pozvao nastavnike da povraćaju profesionalne kapacitete i da promovišu dualnu nastavu u školi, čineći da pored škole, da se nastava odvija i u kompanijama.

“Trebamo osloboditi naše nastavne planove i programe od teoretskog sadržaja, jačanjem praktičnih aspekata i promovišući veštine i kompetencije učenika”, rekao je ministar Bajrami.

Ministar Bajrami, takođe je kazao da, MONT je radio na promenu politike licenciranje nastavnika, tako da se obnova licence vrši bazirajući se na rad i rezultate nastavnika.

Među ostalog, ministar Bajrami je govorio i o izradi okvira za profesionalni razvoj nastavnika, određivanje svakog koordinatora za kvalitet u školi, određivanje pedagoga i psihologa i procenu performanse nastavnika.

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.