MASHT

Vlada daje saglasnost na imenovanje 3 nova člana DSK

septembar 27, 2023

Na 162. sednici Vlade Republike Kosovo odobreno je imenovanje 3 nova člana Državnog saveta za kvalitet Kosovske agencije za akreditaciju.

Nakon isteka mandata 4 lokalna člana, raspisan je javni poziv za predlaganje i samopredlaganje lokalnih članova DSK. Komisija je ocenila prijave i od 13 kandidata koji su ispunili uslove, preporučila je 6 kandidata sa prioritetom.

Na osnovu nadležnosti, ministarka Arberie Nagavci je predstavila sledeće članove na usvajanje Vladi.

– Mirlinda Batali-Zhubi, doktor nauka koja dolazi iz oblasti prava i redovni je profesor Univerziteta u Prištini, sa preko 20 godina iskustva.

Profesor Batali ima iskustvo u procesima procene bezbednosti kao član Državnog saveta za kvalitet u KAA; ima iskustvo u aktivnostima u oblasti vladavine prava sa međunarodnim organizacijama i angažovana je kao nacionalna kontakt tačka za Horizon Europenaučnoistraživački program EU 2015-2019.

-Avni Beriša, doktor nauka u oblasti hemije i redovni je profesor Univerziteta u Prištini, sa 17 godina radnog iskustva u visokom obrazovanju. Postoji značajan broj sertifikata i obuka u oblasti nauke, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Profesor Beriša ima 133 naučne publikacije sa H-indeksom 3 na Scopus platformi 31.

-Jetmir Hadžibećiri, doktor nauka iz oblasti računarstva, trenutno angažovan kao viši istraživač u institucijama visokog obrazovanja u inostranstvu. gospodin Hadžibećiri je podneo 2 prjave za patente na evropskom nivou i ima iskustvo u oblasti pripreme nastavnog plana i programa i obezbeđenja kvaliteta u oblasti računarstva. Na Scopus platformi ima 47 dokumenata naučnih publikacija sa H-indeksom 13.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija nastaviće da podržava nezavisan stručni rad Kosovske agencije za akreditaciju i Državnog saveta za kvalitet u cilju podizanja kvaliteta visokog obrazovanja.

Trenutno u DSK ima 5 članova, od kojih su 3 međunarodna i 2 lokalna.

Last modified: septembar 27, 2023

Comments are closed.