MASHT

Obaveštenje

oktobar 2, 2023

Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije (MONTI) obaveštava da smo do danas na platformi eKosova primili 191.483 prijave, od čega 111.745 aplikacija za I-V razred za udžbenike i školski materijal i 79.738 prijava za 6-9 razred za školski materijal.

Radna grupa MONTI-a i MFRT-a su verifikovali i obradili uplate 97% aplikanata i ovaj proces se uspešno završava.

Agencija za informaciono društvo (AID) saopštila je da je za sve  slučajeve kandidata za decu upisanu u prvi razred mlađe od 6 godina, nakon zahteva na libri@rks-gov.net, omogućeno da se prijave.

Takođe, rešili smo i predmete za nabavku udžbenika za nevećinske zajednice i grupe učenika sa zakonskim starateljstvom.

Do sada na adresi MONTI nismo dobili nijednu zvaničnu žalbu od opština ili škola u vezi nabavke školskih udžbenika.

Kako nijedan učenik ne bi ostao bez koristi od ove podrške, platforma eKosova će ostati otvorena i takođe ćemo omogućiti fizičku primenu u saradnji sa opštinskim direktorijatima za obrazovanje i školama.

MONTI se zahvaljuje svim roditeljima, nastavnicima, radnicima i obrazovnim institucijama na saradnji u ovom procesu nabavke udžbenika i školskog materijala za sve učenike u Republici Kosovo.

Last modified: oktobar 2, 2023

Comments are closed.