MASHT

POČELA JE SA RADOM MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „UTICAJ MEHANIZAMA OBEZBEĐENJE KVALITETA NA STVARANJE KVALITETNE KULTURE U VISOKOM OBRAZOVANJU“.

septembar 26, 2023

Počela je sa radom međunarodna konferencija „Uticaj mehanizama obezbeđenja kvaliteta na stvaranje kvalitetne kulture u visokom obrazovanju“, u organizaciji Kosovske agencije za akreditaciju i uz podršku projekta Heras Plus, na kojoj je učestvovao premijer Kosova, Albin. Kurti, ministarka obrazovanja Arberie Nagavci, ambasador Austrije na Kosovu Georg Schnetzer, kao i rukovodioci važnih domaćih i međunarodnih institucija visokog obrazovanja.

Premijer Albin Kurti i ministarka obrazovanja Arberie Nagavci su ovom prilikom rekli da je prioritet Vlade kvalitet visokog obrazovanja i nezavisnost Agencije za akreditaciju.

„Završili smo nacrt zakona o visokom obrazovanju, završen je i izglasan u Skupštini Zakon o Kosovskoj agenciji za akreditaciju (KAA), obezbedili smo objekat za agenciju, odobrili smo slobodna radna mesta u KAA, za kompletiranje osoblja i mi smo ih budžetirali“, rekao je premijer Kurti.

Ministarka obrazovanja Arberie Nagavci je istakla da ova konferencija ima kao glavni cilj: podizanje kvaliteta visokog obrazovanja, dok je karakterisala kao izuzetno važnim učešće domaćih i međunarodnih aktera, kao i predstavnika ENQA i EQAR-a,.

Ministarka Nagavci je rekla da je stvaranje kvalitetne kulture u visokom obrazovanju i je polazni cilj onoliko koliko je širok toliko i kompleksan, u vremenskom smislu i i sa aspekta ljudskih resursa.

“Negovanje ove kulture zahteva pažnju, dalekovidost, otvoren um i jasnu viziju”, rekla je Nagavci.

Nagavci je, između ostalog, govorila i o nizu akcija i politika u cilju poboljšanje kvaliteta u visokom obrazovanju i obezbeđivanja nezavisnosti Kosovske agencije za akreditaciju, dodajući da je Kosovo prva zemlja u regionu koja ima zakon koji obezbeđuje ovoj agenciji institucionalnu i finansijsku nezavisnost i njeno puno funkcionisanje.

Ambasador Austrije na Kosovu Georg Schnetzer je istakao da je Austrija najaktivniji donator u oblasti visokog obrazovanja na Kosovu. Schnetzer je rekao da se nada da će ova konferencija u budućnosti služiti kao platforma za obezbeđivanje kvaliteta u koju će biti uključeni akteri sa Zapadnog Balkana..

O značaju konferencije su govorili i predsednik Borda AKK, Hasnije Ilazi i direktor AKK Naim Gaši, koji su elaborirali rad i angažman Agencije u njenoj misiji za obezbeđivanje kvalitet u visokom obrazovanju na Kosovu.

Last modified: septembar 26, 2023

Comments are closed.