MASHT

LANSIRAN JE PAKET: TEMATSKI MODULI ZA ZAŠTITU DECE

septembar 26, 2023

Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije je u saradnji sa Centrom za savetovanje, socijalne usluge i istraživanje (Centar SIT) sastavilo je paket modula u kojima se daju osnovne informacije o temama koje se odnose na Zakon o dečjoj zaštiti i ulogu škola u njihovom rešavanju.

Ovom prilikom, ministarka obrazovanja, Arberie Nagavci, rekla je da je ključni princip MONTI bezbednost i zaštita dece od svake negativne pojave i obezbeđivanje bezbednog okruženja za njih.

Nagavci je rekla da sprečavanjem rizika po decu možemo obezbediti njihov potpuni razvoj u fizičkom, intelektualnom, socijalnom i emocionalnom smislu, dodajući da je paket modula koji se danas lansira u potpunosti usklađen sa obrazovnim kurikulumima i važećim zakonima.

Ministarka Nagavci, između ostalog, zahvalila se svim domaćim i međunarodnim partnerima i saradnicima koji su doprineli finalizaciji ovog paketa, kao i članovima radne grupe za uspešnu izradu ovih modula.

Direktor Centra za savetovanje, socijalne usluge i istraživanje (Centra SIT), Kadri Gashi, govorio je o značaju ovih modula, koji imaju za cilj da zaštite decu od opasnosti interneta, zaštite od napuštanja škole, diskriminacije, govora mržnje itd. .

Inače, moduli koji se nude u okviru ovog paketa su u skladu sa obrazovnim kurikulumima i zakonima na snazi. Paket sadrži 12 tematskih modula, kojima prethodi poglavlje o povezanosti sa našim obrazovnim kurikulumima i završava se sa mogućnošću njihovog obrađivanja kroz obuku, uključujući i to sa osnovom u školu.

Last modified: septembar 26, 2023

Comments are closed.