MASHT

PREDSTAVLJENA SU DOSTIGNUĆA PROJEKTA „ZAJEDNO PROTIV ZLOSTAVLJANJA DECE (TACA)“

januar 23, 2023

Kosovski centar za obrazovanje (KEC) i Centar za napredne studije (FIT), u okviru Projekta finansiranog od strane Evropske unije „Zajedno protiv zlostavljanja dece (TACA)“, organizovali su Nacionalnu konferenciju na kojoj su predstavljena dostignuća projekta.

Zamenica ministarke obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija Edona Maloku Berdyna je ovom prilikom rekla da je sam naziv projekta poziv na mobilizaciju svih institucionalnih karika našeg društva za prevenciju i efikasan odgovor na bilo koji oblik zlostavljanja.

Ona je rekla da su učenici i nastavnici tri opštine u kojima je proširen ovaj projekat: Vučitrn, Uroševac i Kamenica korisnici aktivnosti, istraživanja, obuka, sprovedenih kurseva i aktivnosti posredovanja, što rezultira podrškom sprovođenju nacionalnih obrazovnih politika i

 zaštitu dece.

Maloku Berdyna je naglasila da je MONTI posvećen tome da naše škole, pored kvalitetnog obrazovanja, povećaju svoju performansu u obrazovanju dece i zaštiti ih od opasnih okolnosti za njih, zbog čega smo osnovali Forum prijateljskih škola „Odrastimo zajedno“ jer zaštita i promocija prava dece je glavni cilj Vlade Kosova.

Stenbaek Madsen Johannes iz Kancelarije Evropske komisije na Kosovu je rekla da je važno da Kosovo stvori uslove za jednaki pristup obrazovanju. Evropska unija je posvećena zaštiti prava dece obzirom da su ta prava zagarantovana zakonom.

Petrit Tahiri iz KEC-a je rekao da prevencija i rešavanje zlostavljanja treba da postane deo kulture u našim školama i dobre prakse ove tri škole treba preneti i u druge škole u ​​zemlji.

Last modified: januar 23, 2023

Comments are closed.