MASHT

MINISTARKA NAGAVCI POSETILA JE NACIONALNI AUTORITET YA KVALIFIKACIJE (NAK)

januar 23, 2023

Ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije, Arberie Nagavci, posetila je Nacionalni autoritet za kvalifikacije (NAK), instituciju odgovornu za izgradnju i održavanje Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Ovom prilikom ministarka Nagavci je razgovarala sa v.d. direktora, Arber Salihu, kao i zvaničnicima NAK.

Ministarka Nagavci je rekla da je uvek pratila rad NAK gde su postignuti značajni rezultati, ali su tako]e i identifikovani problemi i izazovi koji se uglavnom odnose na ograničenost prostora u objektu i mali broj službenika.

Tokom ovog razgovora, Nagavci je istakla ulogu i značaj Agencije i rekla je da je cilj Vlade jačanje sistema obrazovanja i profesionalnog osposobljavanja, sa fokusom na povezivanje POO sa potrebama tržišta rada.

Ministarka Nagavci je, između ostalog, ohrabrila zvaničnike da se uključe u korake ka unapređenju sistema u POO-u jer samo zajedničkim doprinosom i zalaganjem možemo izgraditi bolju budućnost za našu omladinu.

Last modified: januar 23, 2023

Comments are closed.