MASHT

PREDSTAVLJENO JE PILOTIRANJE KOSOVSKOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA NAUČNA ISTRAŽIVANJA – KRIS

januar 19, 2023

Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, u bliskoj saradnji sa Heras Plus i Researchcult, predstavilo je koncept, vizije i dugoročne i kratkoročne ciljeve sistema KRIS.

KRIS (Kosova Research Information system)  ili Kosovski informacioni sistem za naučna istraživanja će služiti kao platforma za prikupljanje i čuvanje podataka za naučna istraživanja, ali i kao regulatorni mehanizam u pružanju standardizovanih informacija u istraživanju.

Zamenica ministra obrazovanja, Edona Maloku Berdyna, ovom prilikom je istakla da je pilotiranje KRIS-a zajednički uspeh svih i važna tačka za napredovanje u oblasti istraživanja i inovacija. Pilotiranje KRIS-a, dodala je, dolazi u veoma dobrom trenutku jer je sada u fazi finalizacije Nacionalni program nauke, za koji se očekuje da će uskoro usvojiti Vlada. Maloku Berdyna je rekla da kombinovano, KRIS i Nacionalni naučni program označavaju važan korak za promociju i jačanje naučnog istraživanja i inovacija u zemlji.

U međuvremenu, Sandra Horina, šefica austrijske Kancelarije za razvoj i saradnju rekla je da pilotiranje KRIS-a doprinosi naučnoistraživačkom radu i da je jedan od pokazatelja razvoja visokih standarda u ovom sektoru.

Inače, KRIS nudi mogućnost generisanja rezultate istraživanja za MONTI, istraživače, studente, kreatore politike i druge interesne grupe kao što su: Kosovska agencija za statistiku i Kosovska agencija za akreditaciju. Pilotiranje sa institucijama odabranim u uzorku biće obavljeno u narednom periodu, dok nakon što bude pilotiranje KRIS-a biće lansirano za široku upotrebu institucija i profesionalaca u zemlji i dijaspori.

Last modified: januar 19, 2023

Comments are closed.