MASHT

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANJU SA SAVETOM ZA TIK-A, PRERADA DRVETA I AGRO BIZNIS

novembar 25, 2022

Ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije Arberie Nagavci učestvovala je na ceremoniji potpisivanja memoranduma o razumevanju sa Sektorskim savetom radne snage u oblasti TIK-a, prerade drveta i agrobiznisa, u okviru petogodišnjeg projekta „Aktivnost za razvoj radne snage kroz privatni sektor “, koji finansira USAID.

Ovaj projekat će podržati privatni sektor da bolje artikuliše potrebe i dizajnira, finansira i isporuči rešenja za radnu snagu.

Ovom prilikom, ministarka Arberie Nagavci je istakla da je zadovoljna učešćem na ceremoniji pokretanja prvog projekta za razvoj radne snage kroz privatni sektor, koji ima za cilj da mobiliše ovaj sektor kroz sektorska udruženja da identifikuje i artikuliše potrebe za kvalifikacije, kao i njihovo prilagođavanje potrebama tržišta rada.

Ona je zahvalila USAID-u na iniciranju novog projekta bliske saradnje sa MONTI, kao i na uspostavljanju sektorskih saveta koji će služiti kao platforme za diskusiju i artikulaciju potreba sektora za kvalifikacijama.

Nagavci je govorila i o teškoćama sektora u razvoju i njihovom suočavanju sa nedostatkom kvalifikovanih radnika, što ih onemogućava da odgovore na zahteve za izvozom proizvoda.

Nagavci je, između ostalog, rekla da je Ministarstvo obrazovanja nadležno za obezbeđivanje kvalifikacionih programa, takođe je dodala da preduzeća i privreda najbolje mogu da poznaju potrebe za kvalifikacijama.

Direktorka USAID-a Zeinah Sahali izrazila je zadovoljstvo posvećenošću učesnika da zajedno rade na usklađivanju veština mladih sa potrebama tržišta rada. Ona je rekla da je privatni sektor transformatorska sila koja može pomoći u ekonomskom razvoju Kosova.

Tokom pet godina (2022-2027), Aktivnost će se pozabaviti ograničenjima i mogućnostima sistema za jačanje tri aspekta: potražnje, ponude i poboljšanja životne sredine za razvoj potrebnih veština među mladima za tržište rada.

Last modified: novembar 25, 2022

Comments are closed.