MASHT

MINISTARKA NAGAVCI PODNELA JE IZVEŠTAJ KOMISIJI ZA OBRAZOVANJE O RADU, PRIORITETIMA I IZAZOVIMA MONTI-A

novembar 16, 2022

Ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije Arberie Nagavci je, izveštavajući skupštinsku komisiju za obrazovanje, govorila o radu na svim nivoima obrazovanja i nauke, ali i o prioritetima i izazovima sa kojima se ovaj resor suočava.

Govoreći o poslovima koji su urađeni na planu edukacija u ranom detinjstvu, ministarka Nagavci je navela usvajanje Nacrta zakona o ranom detinjstvu, izgradnju 3 obdaništa i početak izgradnje još 5 obdnaišta, dok navela je da su još 4 objekta koja će se pretvoriti u obdaništa su u tenderskoj proceduri.

Što se tiče preduniverzitetskog nivoa, ministarka je navela niz mera koje su preduzete da bi se situacija poboljšala, uključujući izdvajanje 1,7 miliona evra za nastavnike koji su u loše zdravstveno stanje, održavanje normi za 1.600 nastavnika, zapošljavanje 100 asistenata za decu sa posebnim potrebama i izdvajanje budžeta za zapošljavanje još 300 asistenata u narednoj godini.

Ministarka je, između ostalog, rekla da smo završili Zakon o školskim udžbenicima, koji se očekuje vrlo brzo da bude upućen Vladi, dok ona je istakla da smo pre nekoliko dana pokrenuli Strategiju obrazovanja za period 2022-2026.

Lansiranje jedinstvenog zajedničkog kosovsko-albanskog bukvara, početak dualnog obrazovanja po prvi put 4 profila, odobravanje 520 radnih mesta za školske psihologe i pedagoge, otvaranje konkursa za prijem 20 inspektora za obrazovanje i planiranje za još 20 za narednu godinu, bila su i neka od dostignuća koje je ministarka navela. Što se tiče visokog obrazovanja, ministarka Nagavci je istakla Administrativno uputstvo za besplatno javno obrazovanje, takođe je pomenula šeme finansijske podrške za studente i učenike.

Finalizacija Nacrta zakona o visokom obrazovanju jedno je od dostignuća koje je navela ministarka, takođe je obznanila da će 25. novembra biti predstavljena karta (roadmap) za finansiranje javnih IVO-a na osnovu ugovora o performansi.

Za rad koji je urađen u nauci, ministara je istakla činjenicu da je Kosovo već punopravna članica programa Horizont Evropa, takođe je pomenula i funkcionisanje Nacionalnog saveta za nauku. Ministarka Nagavci je rekla i da tri godine nakon isključenja zbog političkog mešanja, Kosovska agencija za akreditaciju postala pridruženi član ENQA.

Ministarka je pomenula i podatak da će budžet MONTI za obrazovanje za 2023. godinu biti 82.799.243 evra ili 9.712.412 evra više nego u 2022. godini, što predstavlja povećanje od 12 odsto. U međuvremenu, ona je rekla da je specifični grant za obrazovanje za 2023. godinu otprilike na nivou 2022. godine, što predstavlja uspeh, imajući u vidu kontnuirani pad broja učenika.

Međutim dok je govorila o izazovima, ministarka Nagavci, između ostalog pomenula je kontinuiranu koordinaciju sa donatorima kako bi se eliminisalo njihovo preklapanje u istim oblastima, nedostatak tela na nacionalnom nivou za predstavljanje svih biznisa, kao i identifikaciju profila potrebnih na tržištu rada.

Takođe je navela poteškoće u konstruktivnoj i profesionalnoj komunikaciji sa nekim od opština.

Last modified: novembar 16, 2022

Comments are closed.