MASHT

MONTI SA AKTIVNOSTIMA PODIZANJE SVESTI ZA DOBROBIT I ZAŠTITU DJECE

oktobar 31, 2022

Sada, kada se širom Republike Kosovo održavaju informativni sastanci o Zakonu o zaštiti dece, MONTI, odnosno Nacionalni forum prijateljskih škola „Rastimo zajedno“, razvio je postere/infografe za prevenciju, identifikaciju, tretiranje i prijavljivanje nasilja u školama.

Ovaj korak obeležava i početka kampanja podizanja svesti za mobilizaciju svih subjekata unutar i van obrazovnih institucija za efikasan i kvalitetan rad u korist povećanja blagostanja i zaštitu dece u edukativno obrazovnom kontekstu i šire.

Ovi plakati skreću pažnju i posvećenost sprovođenju Uredbe Vlade 21/2013 o Protokolu za prevenciju i referisanje nasilja u preduniverzitetskom obrazovanju i pokazuju hijerarhiju međuinstitucionalnih aktivnosti za tretiranje teme nasilja kroz kvalitetno obrazovanje, kao i za korake za rano identifikovanje, tretman i izveštavanje u skladu sa zakonodavstvom na snazi.

Kao takvi, posteri su informativni za subjekte koji pružaju i primaju edukativne i obrazovne usluge u institucijama preduniverzitetskog obrazovanja, uključujući zajednicu roditelja i druge interesne grupe.

Takođe, predlaže se da ih koristi nastavno i pomoćno osoblje u nastavnim i vannastavnim aktivnostima.

Pored distribucije fizičkih kopija, zvaničnici MONTI-a će biti prisutni na terenu sa regionalnim i školskim sesijama, gde će se razgovarati o preokupaciji učenika, nastavnika, roditelja i rukovodilaca naših institucija, kako bi se bavili i neprekidno usmeravali naše radnje.

Prevencija nasilja i zaštita dece u ulozi edukativno-obrazovnih institucija je preduslov za dobrobit dece i motiviše njihov razvoj u okviru njihovog fizičkog, intelektualnog, socijalnog i emocionalnog potencijala.

Dobrobit je osnovno pravo dece. Institucije imaju obavezu da obezbede poštovanje svih zagarantovanih prava dece.

Last modified: oktobar 31, 2022

Comments are closed.