MASHT

MINISTARKA NAGAVCI JE PODELILA SERTIFIKATE ZA DIREKTORE I KOORDINATORE KVALITETA U POO

novembar 1, 2022

Ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije, Arberie Nagavci, učestvovala je na ceremoniji sertifikacije 22 koordinatora kvaliteta, 19 direktora profesionalnih škola, kao i 16 trenere trenera, koji će od strane MONTI-a nastaviti i drugim profesionalnim školama preko obučenih trenera.

Ministarrka Nagavci je rekla da je ovim 1/3 stručnih škola uključena u proces unapređenja mehanizama obezbeđenja kvaliteta, gde su svi oni koji su sertifikovani više od dve školske godine bili angažovani u ovom procesu.

Između ostalog, Nagavci je rekao da je tokom čitavog ovog procesa MONTI je podržao projekta Alled 2, koji finansiraju EU i ADA, a sprovodi ADA.

Ambasador Austrije na Kosovu Christoph Weidinge je istakao da će ovaj projekat doprineti usklađivanju stručnog obrazovanja sa tržištem rada.

Inače, Program obuke ekvivalentan 10 ECTS kredita je ponuđen tokom 2021. i 2022. godine kroz direktne seminare obuke i mentorstvo koordinatora SC i direktora škola/CPR, uključujući davanje prilagođenih pismenih instrukcija. Takođe, su izrađeni i pilotirani interni pravilnici SC (za škole POO i CPR) u bliskoj saradnji sa pružaocima usluga i institucijama na centralnom nivou.

Last modified: novembar 1, 2022

Comments are closed.