MASHT

POVODOM DANA EU BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA, POKRENUTA JE KAMPANJA PODIZANJA SVESTI

novembar 1, 2022

U okviru Dana Evropske unije protiv trgovine ljudima, Kancelarija nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima pokrenula je kampanju podizanja svesti sa motom „Ne ćuti “.

Čelnici najvažnijih institucija u zemlji su ovom prilikom pozvali na zajedničko zalaganje i koordinaciju delovanja u borbi protiv ove negativne pojave koja pogađa ceo svet.

Predsednica Republike Kosovo Vjosa Osmani Sadriu je u svom govoru je istakla da pokretanje kampanje podizanja svesti o ovom zločinu svedoči o spremnosti naših institucija da se suoče sa ovom izuzetno štetnom pojavom za društvo.

Premijer Aljbin Kurti je rekao da nam ovaj dan služi da se zajedno založimo za iskorenjivanje ovog fenomena. Kurti je naglasio da su institucije Republike Kosovo radile godinama i da mi nastavljamo da radimo na unapređenju pravne infrastrukture i drugih neophodnih mehanizama za borbu protiv ovog zločina.

Međutim, ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije, Arberie Nagavci, je govorila o saradnji MONTI-a sa drugim vladinim i nevladinim institucijama u vezi organizovanje različitih aktivnosti podizanja svesti u školama, integracijom ove teme u obrazovnim kurikulumima i predmetnih programa, obuku nastavnika različitih predmeta, kao i podizanje kapaciteta škola da se bave ovom temom međunastavnim i vannastavnim pristupima.

Ministarka Nagavci je posebnu pažnju posvetila i radu Ministarstvu obrazovanja na stvaranju olakšica za reitegraciju žrtava u obrazovni sistem, na osnovu važećeg zakonodavstva.

Pozivu na koordinisano delovanje naših i međunarodnih institucija za bolju mobilizaciju u borbi protiv ove mračne pojave, koja teško krši ljudska prava, pridružili su se i predstavnici institucija za bezbednost i red, tužilaštva, ambasada, Kancelarije Saveta Evrope u Prištini itd.

Last modified: novembar 1, 2022

Comments are closed.