MASHT

25 UČENIKA FRIZERSKOG PROFILA JE POTPISALO UGOVORE SA PREDUZEĆIMA ZA STRUČNU PRAKSU

oktobar 17, 2022

Ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije, Arberie Nagavci je učestvovala na ceremoniji potpisivanja Sporazuma o saradnji između Centra kompetencija „Shtjefën Gjeçovi“ i predstavnika privrede, kao i potpisivanju ugovora sa 25 učenika frizerskog profila za obavljanje stručne prakse u preduzeću.

Ministarka Nagavci je ovom prilikom istakala da će potpisivanjem ovih ugovora učenici uspešno sprovoditi dualno obrazovanje.

Ona je zahvalila predstavnicima privrede koji su bili spremni da sarađuju sa Ministarstvom i Agencijom za profesionalno obrazovanje i obrazovanje odraslih kako bi omogućili učenicima da na praktičan način prate određeni deo nastave.

Nagavci je rekla da imajući u vidu dosadašnju saradnju sa privrednicima, može se reći da se dualni sistem uspešno primenjuje i da se nude mogućnosti za proširenje na druge profile.

Direktor Centra kompetencija „Shtjefën Gjeçovi“, Blerim Gërvalla, rekao je da je bilo potrebno vreme da se dođe do realizacije i implementacija praktične nastave.

Gërvalla je rekao da je ova škola takođe i ranije sprovodila dualni sistem, ali ne na ovom nivou saradnje.

U međuvremenu, učenica Drenusha Krasniqi se zahvalila rukovodstvu škole na prilici da učenici profila na kojem ona uči obavljaju praktičan rad.

Inače, prema potpisanom Ugovoru, učenici desetog razreda 2 dana nastave provode na praktičnom radu i 3 dana u školi, dok u jedanaestom i dvanaestom razredu 3 dana na  praktičnom radu i 2 dana u školi.

Last modified: oktobar 17, 2022

Comments are closed.