MASHT

MONTI i ODO su razgovarali o napretku nastavnog procesa nakon početka školske godine

oktobar 13, 2022

Na sastanku održanom danas sa direktorima opštinskih direktorijata za obrazovanje, visoki funkcioneri MONTI-a zatražili su mobilizaciju svih aktera, kako bi se ublažile posledice u nastavnom procesu zbog kasnog početka školske godine zbog štrajka.

U tom pravcu, zatraženo je i poštovanje školskog kalendara za 2022-2023. godinu, koji je izmenjen i dopunjen od strane MONTI-a.

Na sastanku je razgovarano i o pitanju snabdevanja električnom energijom i grejanje u školama tokom zimske sezone.

Zamenik ministra obrazovanja Dukađin Pupovci je istakao da je neophodna jača saradnja između centralnog i lokalnog nivoa, kako bi se prevazišle poteškoće što se tiče situacijom sa grejanjem u školama u vreme kada se traži štednja energije, a cene ogreva su povećane.

Ovom prilikom, zamenik ministra je ohrabrio ODO-e i direktore škola da učestvuju i doprinesu svojim komentarima u Administrativnom uputstvu za organizaciju i upravljanje školama, koje je na javnoj raspravi.

Na ovom sastanku je bilo reči i o rešavanju nasilja u školama, sami tim je zatražena opšta mobilizacija za kvalitetno obrazovanje i blagovremeno identifikovanje problema, kako bi se sprečila svaka vrsta nasilja i da na taj način imamo dobrobit dece i napredak procesa učenja.

Last modified: oktobar 13, 2022

Comments are closed.