MASHT

Ministar Bajrami učestvovao je u radionici “ Profesionalno obrazovanje i osposobljavanje za zapošljavanje ”

januar 29, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami učestvovao je u radionici“ Profesionalno obrazovanje i osposobljavanje za zapošljavanje ”, na kojoj su predstavljeni rezultati projekta GIZ-a, za podršku razvoja POO na Kosovu, od strane eksperte iz ovih oblasti.

Ministar Bajrami, ovom prilikom je naglasio kontinuiranu posvećenost Ministarstva obrazovanja, u reformi profesionalnog obrazovanja i osposobljavanja, izgradnji nacionalnih standarda što se tiče POO-a, kao i usklađivanje POO-a sa potrebama tržišta rada.

Između ostalo, ministar je pohvalio i doprinos vlade zemalja EU-a za izgradnju objektiva, izradu kurikuluma i omogućavanje obuke, u stvaranju profesionalnog obrazovanja u skladu sa modelima evropskih zemalja.

“Pitanje profesionalnog obrazovanja i osposobljavanja je globalni problem, koji se razmatra i u najrazvijenim zemljama EU-a, jer većina zemalja vide perspektivu ekonomskog razvoja, kroz brzu pripremu mladih i njihovo plasiranje što pre u industriju  ”, rekao je ministar Bajrami.

Ministar Bajrami, takođe je naglasio značaj usklađivanje modela za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje, S obzirom da je nemački model idealan za Kosovo, kao jedna zemlja koja ima perspektivu razvoj poljoprivrede, turizma, male privrede i smerove informativne tehnologije.

Ministar Bajrami, je govorio o lansiranju projekta ALLED, koji omogućava pronalaženje parametra za potrebe radnog tržišta u glavnim oblastima, kao i početak strateškog projekta za usmeravanje studenata ka egzaktnim naukama.

Danas, ministar Bajrami , je učestvovao i na prezentaciji sudijskog projekta kancelarije EU-a, Visoko obrazovanje na Kosovu kojeg je pripremila gđa. Helene Scicos, službenica za politiku u okviru Opšteg direktorijata za obrazovanje i kulturu u Brisel u okviru EU-a, na kojoj su bili prisutni, g. Thomas Gnocchi, šef u okviru kancelarije EU-a na Kosovu za politiku, ekonomiju i evropske integracije i rektori javnih univerziteta i privatnih koledža na Kosovu.

Ministar  Bajrami visoko je ocenio studije gđe. Helen, kao realnu prezentaciju situacije u Visokom obrazovanju, međutim on je dodao da bi preduzeli odgovarajuće korake za u budućnost, potrebno je da sagledamo stvari onakve kako jesu.

“Mi smo angažovani da imamo Visoko obrazovanje, koje će odgovoriti zahtevima radnog tržišta, ekonomskog razvoja zemlje ” rekao je ministar Bajrami. Međutim on je naglasio da čini hrabre korake u planiranju studijskih programa i od strane univerziteta, koji će biti veoma konkurentni u tom aspektu.

U nastavku ministar Bajrami je rekao da sad imamo nekoliko profilisane studije od strane javnih univerziteta i ovo će nastaviti i u budućem, međutim on je dodao da Kosovska Agencija za akreditaciju, sastavlja nove standarde za akreditaciju programa.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.