MASHT

Ministar Bajrami primio je rektora Univerziteta Primoskos, g. Dragan Marušić

januar 28, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami primio je  rektora Univerziteta Primoskos grada Koper iz Slovenije, g. Dragan Marušić, kojim je razgovarao o mogučnostima uzajamne saradnje u Sektoru visokog obrazovanja.

Ministar Bajrami upoznao je rektora Marušić o aktuelnim razvojima  u visokom obrazovanju Kosova, posvečenostu Ministarstva obrazovanja za podizanje kvaliteta u svim nivoima, kao i o izmenama legislacije, sa posebnim naglaskom Zakona o visokom obrazovanju.

Ovom prilikom, ministar Bajrami, je govorio i o mogučnostima saradnje među univerzitetima Kosova i Slovenije, što se tiće razmene studenata i profesora, pružanju zajedničkih nastavnih programa i saradnju radi zajedničke primene projekta u fondove  EZ-a.

Dok, rektor Marušić naglasio je  da univerzitet kojim on rukovodi je spreman da sarađuje sa univerzitetetima Kosova, posebno u oblastima određenim Memorandumom za saradnju, potpisan pre nekoliko vreme među Kosova i Slovenije, u okviru kojeg se predviđa i saradnja u sektoru visokog obrazovanja.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.