MASHT

Potpisan je memorandum sporazumevanja sa projektom ALLED

januar 26, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, ministar Rada i socijalnog zaštite, g. Arben Abrashi, g. Christian Geosits  iz austrijska Agencija za razvoj (ADA) i drugi partneri projekta ALLED  “Harmonizacija obrazovanja sa potražnjom radnog tržišta ”, danas su potpisali memorandum o sporazumevanju, kojim se očekuje da će imati značajan uticaj na razvoj profesionalnog obrazovanja i unapređenje egzaktnih nauka.

Ministar Bajrami, je ocenio značajnim za Vladu Kosova potpisivanje ovog memoranduma, što se tiče sprovođenje nacionalnog programa za poboljšanje kvaliteta u obrazovanje i privredni razvoj.  

“ Ovaj projekat će obezbediti profesionalno obrazovanje evropskih standarda i zapošljavanje. Došlo je vreme da obrazovni sistem od preduniverzitetskog nivoa, a naročito visoko obrazovanje pripremi  ljude, koji će doprineti ekonomskom razvoju zemlje ”, rekao je ministar Bajrami, među ostalog on je dodao da, rezultati ovog projekta će imati značajan uticaj na izradu politike partnerskih ministarstva, MONT i MRSZ, reformom profesionalnog obrazovanja obezbediće se zapošljavanje.

Ministar Bajrami, među ostalo je naglasio, da je MONT već počeo sa strateškim projektima za orijentisanje učenika i studenata ka egzaktnim naukama, kao što su: Inženjering mehanike, Poljoprivreda i Prehrambena tehnologije.

Međutim, ministar Abrashi je rekao da projekat ALLED je dobar početak za smanjenje nezaposlenost i povezivanje ponude za zahtevom.

“Postoji volja dva dotična ministra MONT-a i MRSZ-a da stvore kulturu saradnje kako bi pokrenuli procese, što se tiče unapređenja profesionalnog obrazovanja”, rekao je ministar Abrashi, koji je govorio i o značaju ovog projekta, u usklađivanju obrazovnog sistema sa potrebama radnog tržišta.

Christian Geosits  iz austrijske Agencije za razvoj (ADA) je rekao da, uređenje radnog tržišta putem dobro opremanje obučenih kadrova, je glavni ciljevi ovog projekta.

S druge strane, Stergios Teragoudas iz Kancelarije Evropske unije za Kosovo, ocenio je značajnim za jednu državu koja ima tako veliki potencijal, da rešava ne usklađenost koja postoji među sposobnostima koja se stiču u visokom obrazovanju i one koje zahteva radno tržište.

Projekat ALLED ima budžet od 3,5 miliona evra i finansira Evropska unija, uz ko-finansiranjem iz saradnju Austrijske Agencije za razvoj, sa fokusom na: usklađivanje obrazovnog sistema sa radnim tržištem, izgradnja kurikuluma ili kompatibilne nastavne programe, sa ciljem stvaranja ljudi sposobne i kompetentne i podrška školama i univerzitetima sa opremom kao i obučavanje i pripremanje nastavnika, u skladu sa evropskim standardima.

Inače, potpisnici memoranduma o sporazumevanju su UP, osma škole za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje, osam Opštinski direktorijati za obrazovanje i Centri za profesionalno osposobljavanje.V

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.