MASHT

Zam. ministra Statovci-Demaj dočekala je grupu poslanika iz Austrije

januar 21, 2016

Zamenik ministra Obrazovanja, nauke i tehnologije, gđa. Anila Statovci -Demaj i visoki službenici MONT-a održali su danas sastanak  sa grupom poslanika Austrije, pod vodstvom Christoph Vavrik, u pratnji ambasadora Gernot Pfandler, koji ovih dana borave u slućbenoj poseti na Kosovu.

U toku susreta je govoreno o aktuelnom stanju obrazovanja, sa posebnim naglaskom u visokom obrazovanju, kvalitetu i upravljanje, kao i reviziju aktivnosti i austrijskih projkta u sektoru obrazovanja na Kosovu.

Prvo, zamenik ministra Statovci- Demaj zahvalila Vladu Austrije za neprekidno podržavanje za procese obrazovanja, kao i o stvaranju mogučnosti za naše omladince da se školuju na austrijskim univerzitetima i da postignu visoke rezultate u različitim oblastima.

Govoreći o izazovima, zam. ministra Statovci- Demaj je rekla da glavni izazov  je osiguravanje kvaliteta u obrazovanju, koji je i glavni cilj MONT-a u toku ovog mandata upravljanja. Ona je naglasila da na ovom pravcu poečelo je od preduniverzitetskog sistema gde nastavnik je glavna osoba, jer on će osigurati potrebno predavanje.

“Ali, sada se suočavamo i promenom forme učenja u ovim globalnim uslovima i na ovom pravcu pokušamo da dovedemo novosti na digitaliziciju predavanja i učenja”, rekla je ona i govorila je i o nekim projektima u kojima sada več imamo prve rezultate, dok spomenula i digitalizaciju maturnog ispita.

Što se tiče univerzitetske nastave, zam. ministra Statovci- Demaj spomenula je novi Zakon za visoko obrazovanje, koji je u toku usvajanja od strane Skupštine  Kosova i koji ima za cilj da obezbeđuje red  i kvalitet u ovom nivou obrazovanja.

Zam. ministra se zaustavila na profesionalnom obrazovanju i rekla je da ovom segmentu obrazovanja je posvečena posebna pažnja.

Dok, austrijski poslanik, g. Christoph Vavrik, je rekao da njegova zemlja je zainteresovana za razvoje u oblasti obrazovanja na Kosovu gde sa raznim projektima smo dali naš doprinos.

”Ali, na obrazovanju ne možemo reči da smo završili sve, uvek ima potrebe i mogučnosti  za novosti i izmene koja dolaze kao potreba razvojnih trendova” rekao je  g. Vavrik , koji dodao da njegova zemlja će nastaviti da podržava i dalje obrazovne procese na Kosovu. 

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.