MASHT

Ministar Bajrami susreo je sa članovima Saveta eksperata za programe i školske udžbenike

mart 15, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, susreo je članove Saveta eksperata programa i školskih udžbenika, koje je ohrabrio za rad koju rade i tražio je da se radi sa intenzitetom, kako bi se ispunili rokove, u pogledu pripreme za školske udžbenike za narednu školsku godinu.

Ministar Bajrami je rekao da je Ministarstvo obrazovanja je posvećena izgradnji efikasnog sistema za školske udžbenike, kao što smo u vremenu informativne tehnologije i sada u mnogim zemljama su počeli da nude tekstove na digitalnoj formi.

“Ministarstvo obrazovanja je posvećena stvaranju trajnog sistema kvaliteta udžbenika i građevinskim standardima. Pregled udžbenika treba da bude stalni sistem jer se novi kurikulum je dinamičan i zahteva prilagođavanje. Mi ćemo povećati svoje kapacitete u okviru ministarstva, biće angažovani mladi stručnjaci koji će biti odgovorni za kvalitet tekstova, ali ćemo takođe podržati rad Komisije, kao odgovoran za kvalitet udžbenika “, rekao je ministar Bajrami.

Ministar Bajrami je otkrio planove MONT-a, što se tiče pregleda zakonodavstva koje regulišu oblast snabdevanja školskim udžbenicia kako bi se osigurao transparentan proces izdavanja autorskih prava, praćenje tekstova i izbegavanje grešaka, bilo jezički ili sa uredničkog aspekta.

U međuvremenu, zamenik ministra i predsednik Saveta eksperata za programe i udžbenike, gđa. Anila Demaj- Statovci, rekla da je proces rada Komisije je podeljen u dve faze: kvalitetnih promena za školske udžbenike za školsku 2016/17 godinu i fazu projektovanja novih udžbenika pod novom nastavnom planu, cilj koji se očekuje da bude realizovan u toku 2016/17 školske godine, kada je cilj da bude i pun obim nastavnog programa u školama.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.