MASHT

Ministar Bajrami izvestio je Parlamentarnu komisiju za obrazovanje u vezi školskih udžbenika

mart 15, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami izvestio je danas članove Parlamentarne komisije za obrazovanje u vezi školskih udžbenika, takođe je rekao da je aktiviran Savet eksperata za programe i školske udžbenike za pripremu udžbenika.

Ministar Bajrami je naglasio da je stvoren mehanizam koji će svake godine revidirati školske udžbenike i koji će odobravati njihovu upotrebu u školi. On je rekao da je komisija sastavila 13 standarda, koje treba da ispune udžbenici, takođe rekao je da u toku ove godine postoji mogućnost da budu povučeni neki udžbenici koji su lošeg sadržaja, kao što su udžbenici Istorije, Geografije, Albanski jezik, kao i Građansko vaspitanje.

Ministar je takođe rekao da neke promene se mogu izvršiti samo promenom zakonske infrastrukture, međutim on je rekao da za ovu godinu postoji agenda i Nacrt zakona za školske udžbenike.

Tokom ovog sastanka razgovarali su po pitanju tašne koju su teške za učenike, udžbenike za učenike iz Preševske doline, snabdevanje bošnjačke i turske zajednice sa školskim udžbenicima i njihovo vračanje, skladištenje školskih udžbenika, itd. Ministar Bajrami je obrazložio planove za rešavanje ovih pitanja, sa posebnim naglaskom oslobađanje učenika od velikog tereta u tašnama, za koje je rekao da je globalni problem, ali je takođe rekao da rade neprekidno za pronalaženje dugotrajnog rešenja. 

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.