MASHT

MONT i PKK potpisali su Memorandum razumevanja za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje

mart 16, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, i predsednik Privredne komore Kosova, g. Safet Gerxhaliu, potpisali su danas Memorandum o razumevanju i saradnji između javnog i privatnog sektora i za profesionalno obrazovanje i obuku na Kosovu.

Ministar Bajrami je rekao da je sa ovim Memorandumom postavljaju osnovi dugoročne saradnje u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja, ali i visokog obrazovanja zbog činjenice da MONT je promovisao ove godine glavni projekat 
“Kvalitetno obrazovanje za zapošljavanje “. 

” Mi smo odlučni da vršimo reformu obrazovnog sistema počevši od nastavnog plana i programa, tako da je obrazovni sistem prilagodimo potrebama tržišta rada i da proizvedimo učenike i studente koji će biti u stanju da se zapošlavaju jer se zna da najbolji pokazatelji da nam kažu da li imamo uspešan sistem obrazovanja  ili ne, je nivo njihovog zapošljavanja “, rekao je ministar Bajrami i naglasio da je PKK je snažan ekonomski partner, koji će pomoći MONT-u u vezi obrazovanja sa profesionalnom praksom.

Ministar Bajrami je rekao da će PKK pružiće pomoć u reformi nastavnih planova i standarda gradnje nekih zanimanja, za koje analize Evropske unije sada pokazuju da postoje mogućnosti za tržištu rada.

“Mi ćemo tražiti da se naši univerziteti rade na prilagođavanju svojih programa sa tržištem rada, jer je došlo vreme da vodimo našu mladost ka važećim tehničkim smerovima  za koje ima radna mesta”, rekao je ministar Bajrami.

Dok predsednika PKK-a, g. Safet Gërxhaliu je rekao da je nezamislivo da će zemlja imati ekonomski razvoj i ekonomsku stabilnost bez dobrog obrazovnog sistema. On je naglasio da je to model koje razvijene zemlje su implementirali u prošlosti i da će zajednički čemo realizovati u našoj zemlji, ali je rekao da je u isto vreme čemo raditi sa drugim odeljenjima za stvaranje podsticaja za preduzeće i one su orijentisane ka profesionalnog obrazovanja.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.