MASHT

Ministar Bajrami primio bivšeg ministra obrazovanja Austrije, Erhard Busek

mart 9, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, primio je na sastanak bivšeg ministra za obrazovanje Austrije, g. Erhard Busek, sa kojim je razgovarao o nastavku saradnje između Kosova i Austrije u oblasti obrazovanja, sa posebnim naglaskom na visokom obrazovanju.

Ministar Bajrami zahvalio je Vladu Austrije za neprekidnu pomoć koju je dala u sektoru obrazovanja, posebno u stručnom obrazovanju, i naglasio da je orijentacija Vlade Kosova u ovom segmentu obrazovanja je dualni sistem obrazovanja, koji pruža kompetentne ljude koji mogu da doprinose razvoju zemlje.

Ministar Bajrami je ponavljao da u okviru obaveza koje se iznose u poboljšanju kvaliteta obrazovanja, reforma stručnog obrazovanja je prioritet.

Dok bivši ministar Busek je ohrabrio ministra Bajrami da i dalje nastavi sa početim reformama u sektoru stručnog obrazovanja, u međuvremenu je istakao značaj povezivanja studijskih programa sa potrebama tržište rada.

Bivši ministar Busek je informisao svog domaćina da Evropski fond za Balkan, u saradnji sa Univerzitetom u Beču uspostavili su Centar za napredne studije, koja ima za cilj podizanje i obučavanje nastavnika za poboljšanje efikasnosti predavanja.

Gospodin Busek je pozvao da se kroz ovu saradnju između Kosova i Austrije poslati kandidata sa Kosova u ovom centru, predlog kojeg je pozdravio ministar Bajrami.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.