MASHT

Ministar Bajrami je promovisan kao član Evropske akademije nauka i umetnosti

mart 5, 2016

U Salcburgu Austrije je zadržano danas ceremonija inauguracije novih članova Evropske akademije nauka i umetnosti.

Na ovoj svečanosti promovisan je ministar Obrazovanja, nauke i tehnologije, prof. Arsim Bajrami, koji je primljen redovni aktivni član ove Akademije.

Članstvo u Evropskoj akademiji nauka i umetnosti je čast i poštovanje ličnosti koji budu njihovi članovi i države koju predstavljaju, jer većina dobitnika Nobelove nagrade su bili članovi ove akademije.

Ministar Obrazovanja, nauke i tehnologije, prof. dr. Arsim Bajrami, koji je najnoviji član Akademije nauka i umetnosti Republike Kosova, zvanično je primljen od domaćina predsednika Evropske akademije nauka i umetnosti, g. Feliks Unger i ostali članovi ove akademije, sa kojim je razgovarao o saradnju između dve odgovarajućih akademija.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.