MASHT

Kosovska agencija za akreditaciju je primljena u EQAR

jun 17, 2015

Kosovska agencija za akreditaciju (KAA) je primljena u Evropski registar kvaliteta u visokom obrazovanju (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR).

Ova odluka je doneta na sastanku Saveta registra održana  4-5 juna 2015 godine u Dublin- Irska.  

Prijem Kosova u EQAR je značajni razvoj za internacionalizovanje visokog obrazovanja na Kosovu i doprinese poboljšanju i unapređenju kvaliteta u visokom obrazovanju, kao i je nova mogučnost za međusobno povezivanje naših institucija i studenata  u evropski sistem visokog obrazovanja. 

Članstvo KAA u EQAR, nakon prethodnog članstva u ENQA, svedoči o profesionalnom radu KAA u sprovođenju standarda i najbolje evropske prakse u osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju.

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije nastaviće podržanje  za KAA, kao glavna institucija koja garantuje kvalitet rada obrazovanja i naučnih istraživanja u institucijama visokog obrazovanja na Kosovu. 

Kosovska agencija za akreditaciju je javna agencija za procenivanje kvaliteta u javnim i privatnim institucijama visokog  obrazovanja preko procesa akreditacije podržajući razvoj kvaliteta u ovim institucijama. 

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.