MASHT

CKDM objavila je rezultate Maturnog testa- prolaznost 53.9 odsto

jun 30, 2015

Centralna komisija za Državnu maturu (CKDM) objavila je  rezultate prvog roka (junski rok) Državnog maturnog ispita, prema kojim opšti  rezultat prolaznosti je  53.9 odsto. Iz ovog rezultata 53.7 odsto je prolaznost za nastavu na Albanskom jeziku, 70.6 odsto za nastavu na Bosankom jeziku i 53.9 odsto za nastavu na Turskom jeziku. 

Azem Guri, predsednik CKDM-a je procenio uspešnom administriranje Maturnog ispita, a rezultati učenika na ovom testu su zadovoljni i realni.

“Administriranje Testa je bio na zadovoljavajučem nivou, tako i uslovi  na kojima se odvijao su bili dobri, stoga s pravom možemo reći da su rezultati realni, dok je u odnosu sa rezultatima prošle godine obeležen je rast od 1,4 odsto,”  rekao je g. Guri.

Predsednik CKDM je naglasio da na prvom roku na polaganje testa su bili 32.014 maturanta od kojih su polagali 17.255. 

Na ovom testu bolje rezultate su postigli opšti smerovi sa prolaznostom  81.5 odsto, dok  profesionalno obrazovanje je imao niži prolaznost.

G. Guri, takođe, je podsetio da zbog neurednosti  prvog dana Maturnog testa, 74 učenicima je otkazan test.

CKDM  je objavila da svi maturanti koji smatraju da prema njima je bila neka nepravda prilikom  vrednovanja, imaju pravo na žalbu u roku od 3 dana u Opštinskim direktorijatima za obrazovanje.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.