MASHT

Ministar Bajrami je učestvovao u radionici za razvoj profesionalnog obrazovanja

jun 17, 2015

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami učestvovao je u radionici na kojoj se diskutovalo o ulozi Agencija za profesionalno obrazovanje i ospoljavanje i obrazovanje za odrasle u razvoj profesionalnog obrazovanja na Kosovu.

Ministar Bajrami, govoreći o profesionalnom razvoju na Kosovu, je rekao da u okviru reforme Vlade Kosova razvija preduniverzitetsko obrazovanje, poseban značaj pridaje razvoju profesionalnom obrazovanju i njegovom prilagođavanju potrebama ekonomskog razvoja i radnog tržišta.

“U program Vlade Kosova, profesionalno obrazovanje zauzima centralno mesto u tri segmenta: u određivanju nacionalnih standarda preduniverzitetskog obrazovanja, u vezi profesionalnog obrazovanja sa nacionalnim planom ekonomskog razvoja i u usklađivanju profesionalnog obrazovanja sa radnim tržištem “, rekao je ministar Bajrami.

Ministar Bajrami, takođe je rekao, trebalo bi da se izradi odgovarajući kurikulum za profesionalne škole, treba izgradi sistem spremnih nastavnika za dual nastave i treba izgraditi potrebno partnerstvo između škole i biznise.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.