MASHT

ZAVRŠEN PROJEKAT QATEK KOJI IMA ZA CILJ PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE MLADIH NASTAVNIKA

januar 15, 2024

Ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije, Arberie Nagavci, učestvovala je na završnoj ceremoniji projekta QATEK, koji ima za cilj profesionalno usavršavanje novih nastavnika i razvoj kulture kvaliteta u institucijama koje pripremaju nastavnike.

Ministarka Nagavci je ovom prilikom rekla da je projekat QATEK rezultat plodne saradnje Univerziteta u Prištini, Gnjilanu, Đakovici i Mitrovici, sa Univerzitetom Lumsa u Rimu, Univerzitetom u Ljubljani i Univerzitetom u Talinu, čineći da saradnja široka bude produktivna, sa velikim mogućnostima za razmenu iskustava i znanja.

Ministarka Nagavci je najavila da se MONTI fokusira na poboljšanje kvaliteta obrazovanja u svim svojim karikama, kako među nastavnicima, tako i u sadržaju udžbenika, i svim aspektima školovanja i obrazovanja na Kosovu.

Između ostalog, Nagavci je navela neke od preduzetih akcija, od predškolskog nivoa do celoživotnog profesionalnog usavršavanja, kroz koje se cilja unapređenje kvaliteta, uključujući zakonodavstvo, infrastruktura, inovacije itd.

Prema rečima ministarke Nagavci, svi započeti procesi i oni koji su već završeni imaju jedinstven cilj, unapređenje kvaliteta nastave i učenja u našim školama.

Nagavci je na kraju čestitala realizatorima Projekta koji je počeo sa radom 2020. godine, jednom od najizazovnijih perioda u životu svih stanovnika planete, dok se zahvalila programu Erazmus+ Evropske unije, koji kao našem najmoćnijem partner u koji kontinuitetu pruža podršku gotovo u svim aspektima našeg obrazovnog sistema.

O značaju projekta QATEK govorio je i rektor UP Qerim Qerimi, koji je rekao da je značaj Projekta višestruk, a jedno od toga je razvoj internih mehanizama kvaliteta, kreiranje evropskih praksi osiguranja kvaliteta, a koji je jedna od naših zajedničkih težnji.

Projekat ka jednom početnom kvalitetnom orijentisanom nastavniku za povećanje profesionalizma učitelja na Kosovu (QATEK), ima za cilj da uvede mehanizme obezbeđivanje kvaliteta u

institucijama visokog obrazovanja na Kosovu, da implementiraju interne prakse obezbeđivanje

kvaliteta, što dovodi do poboljšanja kvaliteta diplomiranih i reforme školstva.

Last modified: januar 15, 2024

Comments are closed.