MASHT

MINISTARKA NAGAVCI ODRŽALA KONFERENCIJU NA KRAJU GODINE

januar 6, 2024

Ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije, Arberie Nagavci, na današnjoj konferenciji za novinare, predstavila je jednogodišnji rad Ministarstva na sprovođenju obrazovnih politika kroz koje je se teži završetak pravne osnove, proširenje fizičke infrastrukture, revizija školskih udžbenika, unapređenje kvaliteta na svim nivoima, implementacija dualnog obrazovanja i razvoj nauke.

Ministarka Nagavci se najpre zahvalila medijima koji su pratili aktivnosti Ministarstva i na taj način postali veoma važan partner u svim procesima koji se odvijaju u obrazovanju.

Govoreći o značaju povezivanja obrazovanja sa tržištem rada, ministarka Nagavci je rekla da je ove školske godine proširena primena dualnog obrazovanja na 12 profila, u 21 profesionalnu školu, u 14 različitih opština na Kosovu, sa ciljem da se naše omladina pripremi za tržište rada.

Proces revizije školskih udžbenika, započet u aprilu ove godine, bila je još jedna važna tema za koju je ministarka Nagavci najavila da se sprovodi uz podršku projekta EU KosEd, gde je u prvoj fazi analizirano 38 tekstova, od toga 21 albanski jezik i 17 matematike.

Ministarka Nagavci je navela i neke radnje koje su preduzete kao što su: donošenje zakona o Edukaciji u ranom detinjstvu, izrada kurikuluma za edukaciju u ranom detinjstvu, izrada administrativnih uputstava za licenciranje i napredovanje nastavnika u karijeri, osnivanje Kolegijuma za predškolske institucije na Kosovu, usvajanje Zakona o Kosovskoj agenciji za akreditaciju, usvajanje Nacionalnog naučnog programa 2023-2028, itd.

Ministarka Nagavci je, između ostalog, govorila i o povećanju budžeta za obrazovanje, gde je za 2024. godinu planirano 408.988.408 evra, rekavši da ovo povećanje pokazuje opredeljenost Vlade za prioritetno obrazovanje, povećanje kvaliteta univerzitetskog i preduniverzitetskog obrazovanja, kao i unapređenje infrastrukture u obrazovanju.

Ministarka Nagavci je takođe istakla posvećenost Vlade da podrži studente i učenike kroz finansijsku podršku različitim programima stipendiranja.

Što se tiče izgradnje novih obdaništa, Nagavci je saopštila da je tokom 2023. godine završena izgradnja obdaništa u Suvoj Reci i Prizrenu, nastavlja se izgradnja još dvanaest novih obdaništa sa investicijama MONTI-a i još šest sa investicijama EU u okviru IPA 2016 projekta, dok je za izgradnju ugovoreno šest novih obdaništa.

Takođe, on je rekao da je tokom ove godine nastavljena izgradnja još 15 novih škola uz ulaganja MONTI-a i 2 škole sa investicijama iz EU sa projektom IPA 2017.

Ministarka Nagavci je takođe pojasnila da će u naredna tri meseca imati detaljan plan rada i aktivnosti na poboljšanju rezultata na PISA testu.

Last modified: januar 6, 2024

Comments are closed.