MASHT

Zamenik ministra Sahiti prisustvovao je na konferenciji “Obrazovanje za budućnost ”

april 26, 2018

Zamenik ministra obrazovanja, nauke i tehnologije, Heset Sahiti prisustvovao je na dvodnevnoj konferenciji “Obrazovanje za budućnost, jačanje saradnje između institucija visokog obrazovanja Kosova, Vlade i privatnog sektora ”, u organizaciji KUSA ( Kosovo United States Alumni) i američke ambasade na Kosovu.

Glavni cilj Konferencije je bilo rešavanje nedostatka karike saradnje između institucija visokog obrazovanja na Kosovu i privrede, s posebnim fokusom na ublažavanju razlika između znanje, veštine i kompetencije koje institucije visokog obrazovanja nude studentima i zahtevima tržišta rada.

Zamenik ministra Sahiti, koji je govorio o značaju ove konferencije, rekao je da strateški plan obrazovanja na Kosovu pridaje veliki značaj povećanju konkurencije u visokom obrazovanju kroz podsticaj usavršavanje nastave, istraživanja, inovacije i internacionalizaciji obrazovanja i nauke.

“ Kroz razvoj znanja i veština, kao i promovisanje inovacija, kritičkog razmišljanja, tolerancije i otvorenog uma, institucije visokog obrazovanja pripremaju građane za svoju ulogu u društvu i ekonomiji “, rekao je zamenik ministra Sahiti.

Zamenik ministra Sahiti je naglasio da visoko obrazovanje treba da prethodi promjenama na tržištu rada i razvoju zemlje, pa je izuzetno važno da Vladina saradnja sa partnerima u razvoju i privatnim sektorom.

Last modified: septembar 9, 2022

Comments are closed.