MASHT

Konstituisan je Državni savez za kvalitet

april 20, 2018

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije Shyqiri Bytyqi održao je prvi konstitutivni sastanak Državnog savjeta za kvalitet, gdje je u prisustvu 5 domaćih članova ovog Saveta i u direktnoj komunikaciji (online) sa 3 međunarodna člana, većinom glasova, šef KSC izabran je za Gazmend Luboteni.

Ministar Bytyqi je tom prilikom čestitao članovima DSK-a novi zadatak, za koji je rekao da koliko je angažman bitan, toliko i sa radom i visoke odgovornosti spram interesima obrazovne zajednice i građana Kosova.

Konstitutivni sastanak, ministar Bytyqi ga je vodio na osnovu uredbe DSK-a, Zakona o visokom obrazovanju i Administrativne uredbe, prema kojem ministar obrazovanja ima pravo prisustvovati prvom konstitutivnom sastanku do izbor predsednik Saveta.

Ministar Bytyqi je naglasio da će se sastanak nastaviti sa drugim tačkama dnevnog reda, gdje će biti izabran za zamenika predsednika i utvrdiće mandat od 3 ili 5 godina. 

Članovi DSK-a u prisustvu ministra pročitali su izjavu pod zakletvom, kojom su se obavezali da sa posvećenošću i odgovornošću obavljati zadaci koji su im povereni, dok je tokom čitavog sastanka sa međunarodnim članovima DSK-a komunikacija bila direktna. 

Na ovom sastanku, zbog odlaska u inostranstvo, odsutna ej bila član Arta Jakupi, za koju su bili obavešteni i međunarodni članovi koji su izrazili saglasnost da se DSK-a može konstituisati u uz razumnim odsustvom člana.

Last modified: septembar 9, 2022

Comments are closed.