MASHT

U OKVIRU PROMOVISANJE NEDELJE ZDRAVLJA U ŠKOLAMA, MINISTAR NAGAVCI POSETILA JE SREDNJU ŠKOLU „SAMI FRASHERI”

oktobar 11, 2023

Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije organizovalo je Nedelju promovisanje zdravlja u školama, sa temom „Sveobuhvatno seksualno obrazovanje u školama“, gde je od 9. do 13. oktobra planirano organizovanje informativno sesija sa učenicima, roditeljima i nastavnici različitih nivoa preduniverzitetskog obrazovanja.

Ove aktivnosti imaju za cilj da se pozabave sveobuhvatnom školskom komponentom zdravlja, koja je definisana kao integrisani pristup promociji zdravlja, sa ciljem edukacije i informisanja za učenje i sprovođenje zdravog ponašanja.

Tokom posete školi „Sami Frasheri“, gde se razgovaralo o temi „Seksualno obrazovanje u školama“, ministarka Arberie Nagavci je istakla da je ovo važna tema, jer danas učenici imaju beskrajan pristup sadržajima i informacijama koje se odnose na seksualno zdravlje, koje nisu uvek predstavljeni na način koji odgovaraju uzrastu i razumevanju deteta.

„Održavanje zdravlja je najvažniji deo našeg života, gde zdravlje naše dece i mladih ima posebno mesto. Na Kosovu je sveobuhvatno seksualno obrazovanje sastavni deo kosovskog okvira kurikuluma“, rekla je ministarka Nagavci.

Ministarka je također rekla, uviđajući potrebu koju zdravstveno vaspitanje ima u formiranju zdravog društva, MONTI je kreirao odgovarajuće politike za obrazovanje mladih kroz niz dokumenata, izradu priručnika i organizovanje obuka sa nastavnicima u svim opštinama na  Kosova.

„Deca i tinejdžeri zaslužuju da imaju tačne informacije u medicinskom, naučnom, fiziološkom i psihološkom aspektu. Samo tako ih pripremamo kako treba za budućnost“, rekla je Nagavci.

Ministarka Nagavci je čestitala međusektorskoj radnoj grupi i UNFPA na izradi 3 priručnika za nastavnike za nivoe 1-5, nivoe 6-9, kao i nivoe 10-12, dodajući da Ministarstvo obrazovanja ostaje posvećeno očuvanju i napretku zdravlja dece u obrazovnim institucijama.

Šef UNFPA Visare Mujko Nimani rekla je da je MONTI prvo ministarstvo u regionu koje je uspešno tretiralo pitanje seksualno obrazovanje i uvelo kao nastavni predmet u školama, zbog čega se uzima kao uzor u region.

Last modified: oktobar 11, 2023

Comments are closed.