MASHT

NA KOSOVU SE OBELEŽAVA MEĐUNARODNI DAN DEVOJČICE

oktobar 11, 2023

Ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije, Arberie Nagavci, učestvovala je u pokretanju kampanje „Zabavimo se sa decom“, u okviru obeležavanja Međunarodnog dana devojčica, sa temom „Osnaživanje devojčica kroz obrazovanje: Eliminisanje fenomena selektivnog abortusa“, ​​u organizaciji UNFPA i IPKO fondacije.

Ministara Nagavci je ovom prilikom rekla da je najbolji način za borbu protiv rodne nejednakosti kroz obrazovanje i obuku, jer pružanje prave podrške devojkama danas, društvu obezbeđuje jake žene sutra.

Ministarka Nagavci je takođe naglasila da se, u pogledu institucionalnih akcija za garantovanje ovih prava, Vlada Kosova i Ministarstvo obrazovanja kontinuirano pridržavaju se međunarodnih principa ljudskih prava uopšte, a posebno prava devojčica i žena.

„Od dobijanja mandata, omogućavali smo i nastavljamo da omogućavamo dodatnu podršku devojčicama u školi i tokom njihove studije. Konkretno, juče smo otvorili nedelju za promociju zdravlja, sa fokusom na seksualno obrazovanje u školama, sa posebnom pažnjom na devojčice“, rekao je Nagavci.

Ministarka Nagavci je, između ostalog, govorila i o obrazovnim politikama podrške mladim devojkama koje studiraju u oblastima u kojima tradicionalno dominiraju dečaci i o raspodeli stipendija, politici koja je uticala na povećanje učešća devojčica na Univerzitetu u Prištini u ovim oblastima u obimu od 50%, dok je u zemljama Evropske unije samo 17%.

Govoreći o izazovima sa kojima se suočavaju devojčice, ministarka Nagavci je navela nemogućnost završetka osnovnog obrazovanja, nedostatak pristupa savremenoj tehnologiji, za razliku od dečaka, doživljavanje fizičkog ili seksualnog nasilja od strane partnera bar jednom u životu itd.

O značaju eliminisanja neravnopravnosti između devojčica i dečaka kroz edukaciju i izgradnji zdravog društva govorili su i Ministar zdravlja Arben Vitia, koordinatorka Ujedinjenih nacija za razvoj na Kosovu, Arnhild Spence, šef Kancelarije UNFPS, na Kosovu, Visare Mujko Nimani i direktor IPKO fondacije Abetare Gojani.

Last modified: oktobar 11, 2023

Comments are closed.