MASHT

SUTRA PRVI ČAS ĆE BITI POSVEĆEN OGRANIČENIM SPOSOBNOSTIMA

decembar 2, 2022

U čast obeležavanja 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa ograničenim sposobnostima, ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije, Arberi Nagavci, odlučila je da sutra, (petak), 2. decembra 2022. godine, na prvom času nastave, svi vaspitači/učitelji/nastavnici/profesori, svih edukativno-obrazovnih institucija, da razrade temu o Ograničenim spornostima.

MONTI je na vreme obavestio opštinske direktorijate za obrazovanje i obrazovne institucije za ovaj nastavni čas, koji ima za cilj da podigne svest među učenicima u školama na Kosovu o ograničenim sposobnostima i njihovim pravima.

MONTI takođe obaveštava da vaspitači/nastavnici mogu da koriste vodič koji je izradila radna grupa Ministarstva obrazovanja, a koji je objavljen na zvaničnom sajtu MONTI-a.

Inače, Vlada Republike Kosovo je 2022. godinu proglasila Godinom Ograničene sposobnosti.

https://masht.rks-gov.net/category/divizioni-i-arsimit-gjitheperfshires/

Last modified: decembar 2, 2022

Comments are closed.