MASHT

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANJU ZA PODIZANJE SVIJESTI O ZAŠTITI ŽIVOTINJA I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

septembar 8, 2023

Koordinacija napora da se umnožavaju uticaji radnje, mera i projekata preduzetih na podizanju svesti javnosti o temama kao što su dobrobit životinja i zaštita životne sredine cilj je Memoranduma o razumevanju potpisanog između Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije i ne- vladine organizacije Vier Pfoten Kosova i Fondacija za prava životinja.

Ovim Memorandumom pokušava se pomoći školskim i vannastavnim obrazovnim aktivnostima, kako bi nove generacije bile mnogo svesnije životne sredine, divljih životinja, kućnih ljubimaca i pasa lutalica.

Potpisnici Memoranduma su se obavezali da će sarađivati u obezbeđivanju edukativnih i obuka na temu dobrobiti životinja i ekološka edukacija u školama, kao i van školskih objekata.

Između ostalog, Memorandum ima za cilj da identifikuje potencijalna dugoročna rešenja za unapređenje obrazovanja o dobrobiti životinja, zaštiti životne sredine i izbegavanju potencijalne opasnosti za decu i građane od životinja lutalica.

Last modified: septembar 8, 2023

Comments are closed.