MASHT

Održana je regionalna konferencija za zaštitu deca od opasnosti na internetu

decembar 7, 2015

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, prisustvovao je na  Regionalnoj konferenciji o zaštiti dece od rizika na Internetu, gde je predstavio rezultate PROCON projekta ( finansiranog od strane Evropske unije), kao i razmenu prakse iz drugih zemalja Zapadnog Balkana u oblasti bezbednosti dece na Internetu.

Na ovoj konferenciji, koju je organizovao Kosovski Centar za obrazovanje ( KEC), u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT), prisustvovali su predstavnici MONT-a, Opštinskih direkcija za obrazovanje, nastavnika i učenika iz škola širom Kosova.

Ministar Bajrami u ovom slučaju utvrdio da su rizici korišćenja Interneta su od globalnog značaja, s obzirom da živimo u vreme promocije novih tehnologija i digitalnog učenja, gde deca imaju veoma važnu ulogu, a internet se pretvara u nastavno sredstvo.

 “Preko interneta, Ministarstvo obrazovanja i Vlada Kosova misli da realizuje projekat digitalizovanih škola. Prelaz od klasične škole u digitalizovanu i modernu školu imajući u vidu opreznu tranziciju, vežbajući svakog učenika i nastavnika prednostima koje daje internet, bilo na predavanju, ili učenju. Imamo mnogih projekta od kojih je i e-matura”, naglasio je ministar Bajrami.Ministar Bajrami, takođe je rekao da Republika Kosova je zemlja koja ima zadovoljavajući pristup dece na internet, tako da treba raditi na osiguranju zaštitinih mehanizma, pogotovo zaštitu dečjih prava na internet. 

“U toku smo sastavljanja Zakona o zaštiti dečjih prava i Nacionalnu strategiju o zaštitu dece od rizika Interneta. Jedna je dobra mogućnost da internet upotrebljava na dobrobit učenika, na njihovu zaštitu od nepristupačnih sadržaja i  zloupotgreba koje mogu biti preko  interneta, jer za toliko koliko smo opredeljeni da se opredelimo za otvoreni pristup prema internetu i da promovišemo učenike i nastavnike 21 stoleča, dužni smo da osiguravamo zaštitne mehanizme, tako da obezbedimo zdravo vaspitanje, koja će od njih stvarati pristojne građane”, dodao je ministar Bajrami.

Dok, Sirje Poder iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu, govorio je o značaju osiguranja dece na internet i ulogu roditelja, nastavnika i stručnjaka tehnologije, na stvaranju prilagođavajuće sredine za decu i upotrebu interneta kao sredstvo za vaspitanje.

Projekat PROCON – Zaštita dece od rizika na Internet, ima za cilj da obezbedi dobru zaštitu dece od rizika na Internet, preko osveščivanja, ojačanja i kooodinisane aktivnosti Vlade, Civilnog društva i industrije na preuzomanju zaštitnih mera. U okviru projekta je i razvoj petogodšnje Nacionalne strategije za zaštitu dece od rizika na Internet. Projekat podržava i razvoj i informativnih uputstva za decu, nastavnike i roditelje, koja su upotrebljena kao osnova za organizovanje informativnih sastanka/o samoosveščivanju po kosovskim školama. 

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.