MASHT

Ministar Bajrami učestvovao je na Konferenciji Nedelja industrije Microsof-ta “Istinski uticaj na upravljanje i dobro obrazovanje ”

decembar 8, 2015

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami učestvovao je na Konferenciji nedelja industrije Microsof-ta “Istinski uticaj na upravljanje dobro obrazovanje ”, koju su organizovali MONT, Ministarstvo javne uprave i kompanija Micosoft.

“Nedelja industrije Microsof- a”, ima za cilj promovisanje strateškog partnerstva kojeg je Vlade Kosova izgradila sa kompanijom za informativnu tehnologiju i reforma javne uprave, sa posebnim fokusom, poboljšanje edukativnog sistema u Republici Kosovo.

Ministar Bajrami, u uvodnoj reći je istakao, da je MONT posvećen promovisanju kvaliteta u obrazovnom sistemu kako bi bio u korak sa aktuelnim trendovima informativne tehnologije.

Ministar Bajrami je pomenuo i Sporazum ranije potpisani sa kompanijom Microsoft, za pokušaj modernizacije obrazovnog sektora, na svim nivoima. 

Među ostalo, ministar Bajrami je ocenio da, upotreba Microsoft proizvoda vidno utiče na poboljšanje kvaliteta  u obrazovanju, međutim on je dodao, da se radi na toma kako bi se prebacili sa kasična predavanja na savremenija.

U tom kontekstu, ministar Bajrami je rekao da, nastavnici i učenici su značajni partneri u procesu promovisanja kvalitetne nastave. “Angažovaćemo se da standarde informativne tehnologije uradimo da budu neophodni za svakog nastavnika, direktor
e škola i učenice, koji su otvoreni i spremni da prihvate informativnu tehnologiju ”, naglasio je ministar Bajrami.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.