MASHT

Ministar Bajrami učestvovao je na međunarodnoj konferenciji “ Uloga USONK-a i partnera u podizanju kvaliteta obrazovanja ”

novembar 25, 2015

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, učestvovao je na drugoj međunarodnoj konferenciji “Uloga USONK-a i partnere u podizanju kvaliteta obrazovanja ”, u organizaciji Sindikata za obrazovanje, nauku i kulturu (USONK-a).

USONK i Centar za edukaciju na Kosovu (KEC) implementiraju projekat “Jačanje uloga USONK-a u politici “. Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta UNSOK-a za veće učešće u društvenom dijalogu, u politici i donošenje odluka. 

Ovom prilikom ministar Bajrami je rekao da, USONK je strateški partner u razvoju politike MONT-a, obzirom da u obrazovnom sistemu on predstavlja dve veoma važne komponente.
“Izrada Zakona za nastavnike 90-tih godina i izmena i dopuna Zakona o maturi je urađeno u saradnji sa USONK-om, kao značajni partner Ministarstva obrazovanja, za izradu politike. Potrebno je da se uključimo u podizanju kapaciteta USONK-a, u cilju stvaranja kvalitetnog obrazovnog sistema ”, rekao je ministar Bajrami.

Ministar Bajrami je govorio i o usvajanju Strategije za obezbeđivanje kvalitet u preduniverzitetskom obrazovanju 2016-2020, kao i značajni dokument, što se tiče angažovanja Vlade Kosova za poboljšanje kvalitet obrazovanja.
“Ove nedelje Vlada Kosova usvojiće Strategiju za obezbeđivanje kvalitet u preduniverzitetskom obrazovanju 2016-2020, obiman dokument koji će biti distribuiran u školama u Republici Kosovo ”, rekao je ministar, međutim on je ponovo naglasio da je politika  Ministarstva obrazovanja usmerena ka decentralizaciji nadležnosti, kako bi se demonstrirale izjave o povećanju kvaliteta.

Kasnije ministar Bajrami, učestvovao na konsultativnom sastanku  u vezi potrošnje i javnih investicija u osnovnom obrazovanju “Za jednake  mogućnosti u obrazovanju ”, na kojem se raspravljalo o izveštaju koji analizira javnu potrošnju na osnovno obrazovanje u periodu od 2011- 2014.

Ministar Bajrami je ovim povodom ocenio da, MONT se zalaže da obezbedi uključivanje svakog deteta u obrazovni sistem i poboljšanje uslova za nastavu i učenje.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.