MASHT

ODRŽANA JE PETA KONFERENCIJA PROFESIONALNOG OBRAZOVANJA I OSPOSBLJAVANJA I OBRAZOVANJE ZA ODRASLE

februar 7, 2023

Ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije, Arberie Nagavci, učestvovala je na petoj Konferenciji za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje i obrazovanje za odrasle, koje se ove godine održava na temi „Kvalitet u POO – Aktivnosti na tržištu rada“.

Ministarka Nagavci je ovom prilikom istakla ključnu ulogu sistema profesionalnog obrazovanja i osposobljavanja (POO) u društvenom i ekonomskom razvoju jedne zemlje. Ministarka je rekla da MONTI i Vlada Kosova tretiraju POO kao prioritet, dok je navela niz inicijativa koje su preduzete i koje se preduzimaju za poboljšanje situacije.

Ministarka Nagavci je, između ostalog, pomenula i formiranje Izvršne komisije za unapređenje profesionalnog obrazovanja na nivou ureda premijera, što će omogućiti bolju međuinstitucionalnu koordinaciju u vezi sa sistemom profesionalnog obrazovanja i osposobljavanja.

Takođe, istakla je činjenicu da je već́ počela implementacija dualnog obrazovanja za četiri profila, takođe je navela i redefinisanje kriterijuma za finansiranje profesionalnih škola, u bliskoj saradnji sa Ministarstvom finansija.

“U fazi finalizacije je dokument Okvirni kurikuluma za POO, ovaj dokument je ostao nedovršen od 2018. godine. Ovaj dokument će biti vodič za strukturiranje kurikuluma koji će biti ponuđeni u stručnim školama“, rekla je ministarka, obzirom da je pomenula i niz aktivnosti koje se preduzimaju u vilju unapređenja sistema za POO.

Ovu konferenciju je organizovala Agencija za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje odraslih, dakle v.d. Direktor Agencije, Fikrije Zymberi, zahvalila je svim učesnicima i razvojnim partnerima na kontinuiranom doprinosu i unapređenju POO.

Last modified: februar 7, 2023

Comments are closed.